Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Standardisering Standardisering Nasjonal deltakelse
Sist oppdatert

Nasjonal deltakelse

Nkoms deltakelse i standardiseringsarbeid på nasjonalt nivå foregår i arbeidsgrupper ledet av NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) og i komitéer ledet av Standard Norge. Nkom plikter å påse at norske forskrifter og lover som er sammenfallende med Nkoms ansvarsområder, er oppdaterte og i samsvar med EU-direktiver, kommisjonsbeslutninger, råd- og parlamentsbeslutninger.

NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med ansvar for den elektrotekniske standardiseringsvirksomheten i Norge.

NEK er det norske medlemmet i IEC (International Electrotechnical Commission) og CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området, og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av norske elektrotekniske normer.

NEKs overordnede mål er å sikre at norske elektrotekniske normer dekker næringslivets, elforsyningens og offentlig og privat sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø.  

Tabellen under viser hvilke grupper Nkom følger:

NEK

Fagområde

NK EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

NK 64

Bygningsinstallasjoner

NK215

Elektrotekniske aspekter ved telekomutstyr

NK301

Tilknytning av lavspenningsinstallasjoner til distribusjonsnett

NK108

Elektroniske brukerapparaters sikkerhet

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og ekomstandardisering.

Standard Norge utgir Norsk Standard, som er et varemerkebeskyttet ordmerke.

Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standard produkter til nytte og økt verdiskaping for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger.

Standard Norge er det norske medlemmet i CEN (Comité Européen de Normalisation) og ISO (International Organization for Standardization).

Tabellen under viser hvilke grupper Nkom følger:

Standard Norge

Fagområde

SN/K 520

Universell utforming av IKT

SNK/175

ITS (Intelligent Transport Systems)

SN/K 296

Samfunnssikkerhet i BAE-sektor