Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-bygget 2016
Telenor har unnlatt å utlevere opplysninger som er nødvendig for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal kunne føre nødvendig tilsyn med tilgangspriser. Høsten 2018 varslet derfor Nkom at Telenor ville bli ilagt overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner. Telenors kommentarer til varselet endret ikke Nkoms vurderinger om at det er grunnlag for å ilegge selskapet overtredelsesgebyr.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2018 gjennomført tilsyn med Svalbardfiberen og Space Norway AS. Space Norway har fått frist til 18. februar 2019 med å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvik.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1, Mobilabonnement.no og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen