Hopp til innhold
Nettverkskabel
Stortinget har løyvd 150 millionar kroner ekstra i støtte til breibandsutbygging. Det gir ein samla sum for 2020 på omlag 406 millionar kroner i statlege midlar til utbygging av breiband i område av landet som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut.
Nkom-bygget 2016
Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og blant annet pålagt å gi andre tilbydere tilgang til sitt fibernett. Etter en bransjedialog i Bredbåndsforum og høring, presiserer nå Nkom kravene og pålegger Telenor å ferdigstille et nytt tilgangsprodukt for andre tilbydere innen 6 måneder.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobilabonnement1.no og Mobilbørsen.no er fjernet fra Nkoms godkjentordning for mobilkalkulatorer.

På grunn av manglende oppdatering har Mobilabonnement1.no og Mobilbørsen.no mistet Nkoms «godkjentmerke» og er dermed ikke lenger en av Nkoms godkjente prissammenlikningstjenester.

Tjenester som er omfattet av ordningen er Mobiltelefoni.no, Tek.no/mobilabonnement og Mobilabonnement.no.

Mer om godkjentordningen