Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Skalert versjon av Norges Lover
Lov om tillitstjenester ble vedtatt i Stortinget i juni og trådte i kraft 15. juni 2018. Det nye regelverket skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EØS. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tilsynsmyndighet for tillitstjenester.
Ingress Frank Stien
Seksjonssjef Frank Stien i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), er i statsråd utnevnt til nytt medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget). Utvalget består av fire faste medlemmer og et sekretariat med to ansatte.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen