Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 25. mars til 14. mai 2018 offentlig høring av forslag til endringer i fribruksforskriften. Nkom har vurdert høringssvarene og har på bakgrunn av disse gjort enkelte justeringer i forhold til det utsendte forslaget.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen