Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført tilsyn med Broadnet, i kjølvannet av det som i media har vært omtalt som «Nødnettsaken». Hensikten med tilsynet har vært å ettergå om det foreligger brudd på ekomlovens eller sikkerhetslovens bestemmelser. Nkom varsler at det er funnet flere avvik, og at Broadnet vil få pålegg om å rette disse.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.