Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem utkast til overordnede regler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Tildelingen vil foregå ved en pengeauksjon som er planlagt høsten 2018. Frist for høringsinnspill er 5. april 2018.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lyser med dette ut spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet for bruk offshore. Frekvensressursene vil være ledige fra senest 3. juni 2021. Alle interesserte gis mulighet til å søke om de ledige frekvensene innen søknadsfristen mandag 19. mars 2018 klokken 12.00. Dersom det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, ønsker Nkom å gjennomføre en samlet tildelingsprosess av 700 MHz- og 900 MHz-båndene offshore og ber om aktørenes innspill på dette.