Hopp til innhold
Aktiviteter
     
PT_Lillesand10
Nkom har sendt utkast til vedtak vedrørende terminering av tale i fastnett til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Nkom legger opp til at prisene for terminering i fastnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 0,6 øre per minutt, og fra 1. juli 2019 skal prisen være maks 0,5 øre per minutt.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1, Mobilabonnement.no og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen