Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har besluttet å lyse ut kortvarige tillatelser for deler av frekvensbåndet 2300-2400 MHz som blir ledige fra 1. januar 2020. Tillatelsene vil ha varighet i kun tre år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Nkom planlegger å tildele hele frekvensbåndet på et senere tidspunkt slik at frekvensene kan brukes til mobilt bredbånd fra 2023.
Bildet av Tryvannstårnet.
Det er fortsatt mogleg å sikre seg ein plass på Frekvensforum som finn stad hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine lokale i Lillesand 19. september. Nkom inviterer til presentasjonar og diskusjonar om korleis frekvensar kan gje alle breiband, kommunikasjon frå satellittar og korleis kunstig intelligens kan vere med på å endre kvardagen vår.

 

Nkom deltar i øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE18). Forberedelser sammen med andre myndigheter, de kommersielle selskapene, og frekvensforvaltning både før og under øvelsen, er hovedsatsingene for Nkom.

NATO-øvelsen TRJE18 arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Det innebærer innrykk av omkring 40 000 soldater, et stort antall båter, kjøretøy og utstyr. Inkludert i dette er også store mengder utstyr for elektronisk kommunikasjon.

Øvelsen vil teste det norske totalforsvaret: Norges samlede militære og sivile ressurser som skal brukes for å forebygge og håndtere kriser og konflikter.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1, Mobilabonnement.no og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen