Hopp til innhold
Nkom-bygget 2016
Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og blant annet pålagt å gi andre tilbydere tilgang til sitt fibernett. Etter en bransjedialog i Bredbåndsforum og høring, presiserer nå Nkom kravene og pålegger Telenor å ferdigstille et nytt tilgangsprodukt for andre tilbydere innen 6 måneder.
Kurve
Nkom forbereder auksjon av frekvensressurser som brukes til radiolinje. Auksjonen starter 6. mai 2020, og fristen for å registrere seg var 12. mars. Nkom offentliggjør nå hvem som har registrert seg for å delta.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobilabonnement1.no og Mobilbørsen.no er fjernet fra Nkoms godkjentordning for mobilkalkulatorer.

På grunn av manglende oppdatering har Mobilabonnement1.no og Mobilbørsen.no mistet Nkoms «godkjentmerke» og er dermed ikke lenger en av Nkoms godkjente prissammenlikningstjenester.

Tjenester som er omfattet av ordningen er Mobiltelefoni.no, Tek.no/mobilabonnement og Mobilabonnement.no.

Mer om godkjentordningen