Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nkom varsler at Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2). Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 5,5 øre fra 1. mars 2018. Gjeldende pristak er 6,5 øre.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte høsten 2016 tilsyn hos Telenor, sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tema var kraft og reservestrøm til selskapets infrastruktur og systemer. Ingen avvik ble avdekket, men Nkom har kommet med flere anbefalinger for ytterligere å styrke beredskapen.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.