Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsetter tildelingsprosessen og auksjonstidspunktet for tildeling av frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Årsaken er at Samferdselsdepartementet (SD) behandler anmodninger om justering av frekvenstaket. Aktører som innehar tillatelser i auksjonsbåndene som utløper 31. desember 2018, gis anledning til å søke om midlertidig forlengelse av tillatelsene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har besluttet å lyse ut kortvarige tillatelser for deler av frekvensbåndet 2300-2400 MHz som blir ledige fra 1. januar 2020. Tillatelsene vil ha varighet i kun tre år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Nkom planlegger å tildele hele frekvensbåndet på et senere tidspunkt slik at frekvensene kan brukes til mobilt bredbånd fra 2023.

 

Nkom deltar i øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE18). Forberedelser sammen med andre myndigheter, de kommersielle selskapene, og frekvensforvaltning både før og under øvelsen, er hovedsatsingene for Nkom.

NATO-øvelsen TRJE18 arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Det innebærer innrykk av omkring 40 000 soldater, et stort antall båter, kjøretøy og utstyr. Inkludert i dette er også store mengder utstyr for elektronisk kommunikasjon.

Øvelsen vil teste det norske totalforsvaret: Norges samlede militære og sivile ressurser som skal brukes for å forebygge og håndtere kriser og konflikter.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1, Mobilabonnement.no og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen