Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Logo - bygg
Basert på europeisk frekvensharmonisering og innspill til høringen av endringsforslagene, har Nkom har fastsatt endringer i forskriften om radioamatørlisens. Endringene trer i kraft 8. august 2018.

 
Vedlikehold

På grunn av nødvendig vedlikehold, vil Nkom.no og andre eksterne tjenester være utilgjengelig i perioder fra fredag 17. august kl. 15:00 og utover ettermiddagen.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen