Hopp til hovedinnhold

Nkom arbeider for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon (ekom) i hele landet. 

Mer om Nkom

Om bredbåndsstøtteordningen

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Vi veileder fylkeskommunene, og har laget en nyttig og viktig informasjonsfilm og informasjonsbrosjyre du finner her.

Tertialrapport 2/2020 er publisert

Nkom har levert ei rekke store prosjekt i løpet av andre tertial, i ei tid som framleis er prega av tiltak knytt til covid-19 pandemien. Hovudregelen har vore heimekontor, også for 11 nytilsette i perioden. Grundig planlegging og gjennomføring av smitteverntiltak gjorde at det var mogleg å gjennomføre radiolinjeauksjonen i mai. 

Illustrasjonsbilde av posthyller med pakker
14.09.2020

EU-høringer på postområdet

Nkom oppfordrer tilbydere av posttjenester og andre berørte parter til å gi innspill til EU-høringer på postområdet. EU-kommisjonen og ERGP ønsker blant annet tilbakemeldinger på gjeldende postdirektiv og forbrukerrelaterte posttemaer.

Se alle nyheter

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Abonner

Nkom.no benytter informasjonskapsler (cookies). / Nkom.no uses cookies. Les mer / Read more