Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nkom-visittkort
Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, CPR) har satt krav til brannklassifisering og merking av kabler som skal installeres i bygg. Nkom har sammen med DSB og DiBK sett på hvordan dette skal ivaretas innenfor nasjonalt regelverk. DiBK vil synliggjøre kravene i Byggeteknisk forskrift (TEK17, planlagt publisering 1.juli). DiBK vil henvise til NEK 400 og NEK 702.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen

Ny tjeneste for ekomstatistikken

Nkom lanserer ny tjeneste for ekomstatistikken på nett. Tjenesten gir brukere anledning til søke i tilgjengelige data fra ekomstatistikken og finne ønsket statistikk i form av figurer, tabeller og tekst. Tjenesten omfatter blant annet fasttelefoni, mobil og bredbånd. Tjenesten kan nåes på adressen ekomstatistikken.nkom.no.