Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Kurve
Fredag 8. desember besluttet regjeringen at alle de ledige ressursene i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Dette er i tråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) anbefaling til Samferdselsdepartementet, og med den felles anbefalingen fra DSB og Nkom om at neste generasjon nødnett kan realiseres i mobilnettene. Nkom fortsetter nå arbeidet med å forberede tildelingen av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet.