Hopp til innhold
Aktiviteter
     
Nettverkskabel
Det er fortsatt stor vekst for fiberbasert bredbånd i de nordiske og baltiske landene, mens antall bredbåndsabonnement i kabel-TV-nett flater ut i de fleste landene. De høyeste bredbåndshastighetene tilbys i fiber- og kabel-TV-nett, og Sverige og Norge har høyest samlet antall bredbåndsabonnement i fiber- og kabel-TV-nett, med henholdsvis 31 og 29 prosent av befolkningen ved utgangen av 2017.
Skalert versjon av Norges Lover
Lov om tillitstjenester ble vedtatt i Stortinget i juni og trådte i kraft 15. juni 2018. Det nye regelverket skal bidra til økt elektronisk samhandling mellom næringsdrivende, innbyggere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EØS. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tilsynsmyndighet for tillitstjenester.

Nkom anbefaler mobilkalkulatorer

Mobiltelefoni.noTek.no/mobilabonnement, Mobilabonnement1 og Mobilbørsen.no er tildelt Nkoms godkjentmerke for valg av mobilabonnement. Dette betyr at Nkom mener at nettstedene gir brukerne godt grunnlag for å ta opplyste valg.

Mer om godkjentordningen