Prinsipper for nummerportering

Viktige prinsipper for nummerportering: 

  • Den nye tilbyderen må innhente skriftlig fullmakt fra kunden før flytting av telefonnummer kan gjennomføres.
  • Nummerporteringen skal gjennomføres på kortest mulig tid.
  • Tidligere tilbyder kan ikke hindre eller forsinke en flytteprosess som følge av et økonomisk krav mot kunden.
  • Tidligere tilbyder kan ikke bruke porteringsinformasjon i markedsføring rettet mot kunder som bytter tilbyder. Dette kalles winback. Du kan lese mer om winback her.

Regler om nummerportering er spesifisert i ekomforskriften §§ 3-5, 3-6 og 3-7.

Nkom har gitt veiledning om pris for utportering av nummer i brev til tilbyderne.

Nummerportabilitet ble innført for fasttelefoni i 1999 og for mobiltelefoni i 2001.

Nasjonal referansedatabase (NRDB)

All kommunikasjon mellom tilbydere for å gjennomføre nummerportering blir håndtert gjennom Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB).

NRDB ble etablert i forbindelse med innføring av nummerportabilitet i det norske markedet, og selskapet er selvfinansierende og baserer seg på kostnadsbaserte tjenester. 

Nkom har i samarbeid med tilbyderne utarbeidet flere dokumenter som brukes i forbindelse med nummerportabilitet. Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge og tekniske spesifikasjoner finnes på NRDB sine hjemmesider, www.nrdb.no.