Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Kva gjer Nkom
Sist oppdatert

Kva gjer Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) skal syte for at dei som tilbyr tenester innan elektronisk kommunikasjon, til dømes mobiltelefoni og breiband, har like høve for å konkurrere om kundane.

Nkom sine ansvarsområde er i hovudsak konsentrert om desse oppgåvene:

 • føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår blir etterlevde
 • føre register over og ha tilsyn med aktørane på post- og teleområdet
 • ha tilsyn med utstedarane av kvalifiserte elektroniske sertifikat
 • ha tilsyn med registereiningar som fordeler domenenamn under norske landkodetoppdomene
 • utarbeide forskrifter
 • forvalte autorisasjonsordningar
 • ha ansvaret for typegodkjenning
 • gjere marknadskontroll av teleutstyr
 • ha ansvaret for telestandardisering
 • ha ansvaret for radiofrekvensforvaltning
 • ha ansvaret for nummerforvaltning
 • bidra til økt teleberedskap og sikkerhet
 • ta del i internasjonalt arbeid
 • drive rådgiving overfor departementet