Hopp til hovedinnhold

Kontaktinfo

Sentralbord
+47 22 82 46 00
firmapost@nkom.no

Pressekontakt
Rita Lund Thune 
+47 92 20 64 66
Julia Bergmann 
+47 46 47 49 63
presse@nkom.no

Beredskapsvakt
+47 22 33 17 00

Besøksadresse 
Nygård 1, 4790 Lillesand  

Postadresse 
Postboks 93, 4791 Lillesand 

Organisasjonsnummer
974 446 871

Fungerende direktør
Marianne Ørhn Johannessen
+47 91 61 51 87
mjo@nkom.no

Avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen
John-Eivind Velure
+47 95 74 84 47
jev@nkom.no

Fungerende
avdelingsdirektør for
Marked og tjenester,
Kenneth Olsen
+47 40 41 41 42
kol@nkom.no

Avdelingsdirektør for Sikkerhetsavdelingen,
Elise K. Lindeberg
+47 90 19 09 47
ekl@nkom.no

Fungerende
avdelingsdirektør for
Virksomhetsstyring
og -utvikling,
Kjetil Dale Stormyr
+47 40 82 72 26
kds@nkom.no

Fungerende
avdelingsdirektør for
Kommunikasjon
og samfunnskontakt,
Rita Lund Thune
+47 92 20 64 66
rlt@nkom.no

Fungerende
avdelingsdirektør for
Strategi og analyse,
Espen Slette
+47 48 07 45 18
esl@nkom.no