Hopp til hovedinnhold

Organisering og leiing

Nkom har hovudkontor i Lillesand. Om lag 162 tilsette jobbar i sørlandsbyen, og resterande av totalt 176 tilsette har arbeidsplassen sin på Nkom sine regionkontor i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

Nkom er delt inn i fem fagavdelingar. Spektrumsavdelinga, Konkurranseavdelinga, Teknologiavdelinga, Sikkerheitsavdelinga og Organisasjonsavdelinga blir kvar leia av ein avdelingsdirektør. Desse utgjer leiargruppa til direktøren saman med HR-sjefen.

 • Pål Wien Espen

  Pål Wien Espen

  Direktør

  Pål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

  Bilder av Pål Wien Espen

  pwe@nkom.no 90 04 31 40
 • John-Eivind Velure

  John-Eivind Velure

  Spektrum

  John-Eivind Velure er avdelingsdirektør for Spektrumsavdelinga

  Spektrumsavdelinga forvaltar frekvensressursane i Noreg. Det inneber planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvensar. Avdelinga har også ansvar for å følgje opp internasjonale forpliktingar på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.

  Bilder av John-Eivind Velure

  jev@Nkom.no 95 74 84 47
 • Hans Jørgen Enger

  Hans Jørgen Enger

  Konkurranse

  Hans Jørgen Enger er avdelingsdirektør for Konkurranseavdelinga

  Konkurranseavdelinga følgjer opp regelverka som legg til rette for berekraftig konkurranse innanfor elektroniske kommunikasjons- og posttenester i Noreg. Nkom fører tilsyn med leveringsplikta til Posten Noreg og Telenor, behandlar klagar og meklar mellom tilbydarane. Avdelinga har også ansvar for forvaltning av nasjonale nummerressursar, for ekomtenester og -nett, og deltar i internasjonale fora for harmonisering av lovverk knytt til EFTA/EU.

  Bilder av Hans Jørgen Enger

  hje@Nkom.no 92 04 86 24
 • Elise Lindeberg

  Elise Lindeberg

  Sikkerhet

  Elise Knutssøn Lindeberg er avdelingsdirektør for Sikkerheitsavdelinga

  Sikkerheitsavdelinga utarbeider og følgjer opp krav til sikre og robuste elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Dette inkluderer mellom anna tekniske analysar, risikoanalysar, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvingar og forvaltning av økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål. Sektorens responsmiljø for digitale hendingar, Nkom EkomCERT, ligg også i avdelinga. 

  Bilder av Elise Lindeberg

  ekl@Nkom.no 90 19 09 47
 • Per Eirik Heimdal

  Per Eirik Heimdal

  Teknologi

  Per Eirik Heimdal er avdelingsdirektør for Teknologiavdelinga

  Teknologiavdelinga fører tilsyn med kvaliteten på elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) og har eit særskilt ansvar gjennom rettleiing og dialog med bransjen for å bidra til vidare utvikling av robuste ekomnett, og eit velfungerande internett.

  Avdelinga følgjer opp at kommunikasjonsutstyr som blir selt på marknaden, oppfyller nødvendige krav. Andre viktige oppgåver er å følgje opp ulovleg bruk av frekvensar, elektromagnetiske forstyrringar på elektronisk kommunikasjon og gjennomføre dekningsmålingar og målingar av strålingsnivå. Avdelinga varetar også forpliktingane Nkom har som fagorgan for telestandardisering, og deltar breitt innanfor standardisering og i internasjonalt arbeid.

  Bilder av Per Eirik Heimdal

  pehl@Nkom.no 47 40 83 04
 • Marianne Øhrn Johannessen

  Marianne Øhrn Johannessen

  Organisasjon

  Marianne Øhrn Johannessen er avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen.

  Bilder av Marianne Øhrn Johannessen

  mjo@nkom.no
 • Marit Midtstøl Samuelsen

  Marit Midtstøl Samuelsen

  Marit Midtstøl Samuelsen er leder for HR-stab

  Bilder av Marit Midtstøl Samuelsen

  mms@Nkom.no 95 27 14 90

Fant du det du leter etter?

Nkom.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer