Hopp til hovedinnhold

Organisering og leiing

Nkom har hovudkontor i Lillesand. Om lag 162 tilsette jobbar i sørlandsbyen, og resterande av totalt 176 tilsette har arbeidsplassen sin på Nkom sine regionkontor i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

 • Pål Wien Espen

  Pål Wien Espen

  Direktør

  Pål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

  Bilder av Pål Wien Espen

  pwe@nkom.no 90 04 31 40
 • John-Eivind Velure

  John-Eivind Velure

  Spektrum

  John-Eivind Velure er avdelingsdirektør for Spektrumsavdelinga

  Spektrumsavdelinga forvaltar frekvensressursane i Noreg. Det inneber planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvensar. Avdelinga har også ansvar for å følgje opp internasjonale forpliktingar på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.

  Bilder av John-Eivind Velure

  jev@Nkom.no 95 74 84 47
 • Elise Lindeberg

  Elise Lindeberg

  Sikkerhet

  Elise Knutssøn Lindeberg er avdelingsdirektør for Sikkerheitsavdelinga

  Sikkerheitsavdelinga utarbeider og følgjer opp krav til sikre og robuste elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Dette inkluderer mellom anna tekniske analysar, risikoanalysar, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvingar og forvaltning av økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål. Sektorens responsmiljø for digitale hendingar, Nkom EkomCERT, ligg også i avdelinga. 

  Bilder av Elise Lindeberg

  ekl@Nkom.no 90 19 09 47
 • Kenneth Olsen

  Kenneth Olsen

  Marked og tjenester

  Kenneth Olsen er fungerende avdelingsdirektør for avdeling Marked og tjenester.

  Bilder av Kenneth Olsen

  KOL@Nkom.no 40 41 41 42
 • Marianne Øhrn Johannessen

  Marianne Øhrn Johannessen

  Virksomhetsstyring og -utvikling

  Marianne Øhrn Johannessen er avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og -utvikling.

  Bilder av Marianne Øhrn Johannessen

  mjo@nkom.no
 • Ellen Høstmark Bustø

  Ellen Høstmark Bustø

  Ellen Høstmark Bustø er direktør for Kommunikasjon og samfunnsansvar.

  ehb@nkom.no 92 05 98 74

Fant du det du leter etter?