Hopp til hovedinnhold

Organisering og leiing

Nkom har hovudkontor i Lillesand. Om lag 162 tilsette jobbar i sørlandsbyen, og resterande av totalt 176 tilsette har arbeidsplassen sin på Nkom sine regionkontor i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

Nkom er delt inn i fire fagavdelingar. Spektrumsavdelinga, Konkurranseavdelinga, Sikkerheitsavdelinga, og Organisasjonsavdelinga blir kvar leia av ein avdelingsdirektør. Desse utgjer leiargruppa til direktøren.

 • Pål Wien Espen

  Pål Wien Espen

  Direktør

  Pål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

  Bilder av Pål Wien Espen

  pwe@nkom.no 90 04 31 40
 • John-Eivind Velure

  John-Eivind Velure

  Spektrum

  John-Eivind Velure er avdelingsdirektør for Spektrumsavdelinga

  Spektrumsavdelinga forvaltar frekvensressursane i Noreg. Det inneber planlegging, tildeling og oppfølging av bruken av statens frekvensar. Avdelinga har også ansvar for å følgje opp internasjonale forpliktingar på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.

  Bilder av John-Eivind Velure

  jev@Nkom.no 95 74 84 47
 • Elise Lindeberg

  Elise Lindeberg

  Sikkerhet

  Elise Knutssøn Lindeberg er avdelingsdirektør for Sikkerheitsavdelinga

  Sikkerheitsavdelinga utarbeider og følgjer opp krav til sikre og robuste elektroniske kommunikasjonsnett og -tenester. Dette inkluderer mellom anna tekniske analysar, risikoanalysar, regelverksutvikling, tilsyn, krise- og beredskapsøvingar og forvaltning av økonomiske tilskot til sikkerheits- og beredskapsformål. Sektorens responsmiljø for digitale hendingar, Nkom EkomCERT, ligg også i avdelinga. 

  Bilder av Elise Lindeberg

  ekl@Nkom.no 90 19 09 47
 • Hans Jørgen Enger

  Hans Jørgen Enger

  Konkurranse

  Hans Jørgen Enger er avdelingsdirektør for Konkurranseavdelinga

  Konkurranseavdelinga følgjer opp regelverka som legg til rette for berekraftig konkurranse innanfor elektroniske kommunikasjons- og posttenester i Noreg. Nkom fører tilsyn med leveringsplikta til Posten Noreg og Telenor, behandlar klagar og meklar mellom tilbydarane. Avdelinga har også ansvar for forvaltning av nasjonale nummerressursar, for ekomtenester og -nett, og deltar i internasjonale fora for harmonisering av lovverk knytt til EFTA/EU.

  Bilder av Hans Jørgen Enger

  hje@Nkom.no 92 04 86 24
 • Marianne Øhrn Johannessen

  Marianne Øhrn Johannessen

  Organisasjon

  Marianne Øhrn Johannessen er avdelingsdirektør for Organisasjonsavdelingen.

  Bilder av Marianne Øhrn Johannessen

  mjo@nkom.no

Fant du det du leter etter?