Desse datasetta ligg tilgjengeleg på data.norge.no:

 

Data

Format

Lenkje

Liste over gyldige registreringar av leverandørar (produksjon/import/sal) og radioforhandlarar (sal) av radio-, teleterminal- og nettutstyr

JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-gyldige-registreringer-av-leverand%C3%B8r-produksjonimportsalg-og-radioforhandler-salg

Liste over gyldige ekomnettautorisasjonar

JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-gyldige-ekomnettautorisasjoner

Liste over brukte og ubrukte 4-sifra nummer som er sette av til nummeropplysning

XML

http://data.norge.no/data/4-sifra-nummer-nummeropplysning

Samla norsk nummerplan for telefoni m.m. (E.164)

XML

http://data.norge.no/data/samla-norsk-nummerplan-telefoni-mm-e164

Liste over registrerte luftfartøy med løyve til bruk av radioutstyr

XML, JSON

http://data.norge.no/data/liste-over-registrerte-luftfart%C3%B8y-med-tillatelse-til-bruk-av-radioutstyr

Statistikk

Nkom publiserer statistikk for ekombransjen halvårleg og gjer datasett og publikasjonar tilgjengeleg på ekomstatistikken.nkom.no.