Nkom EkomCERT jobber tett med ekomaktørenes sikkerhetsorganisasjoner, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM NCSC) og andre sektor-responsmiljø (SRM) i Norge.

Nkom EkomCERT har spisskompetanse på sårbarhets- og trusselbildet generelt, og sektorspesifikke utfordringer spesielt.

Ved alvorlige digitale hendelser yter Nkom EkomCERT bistand til ekomaktørene i form av informasjonsinnhenting, rådgivning og koordinering.

Nkom EkomCERT er medlem av de globale sikkerhetsorganisasjonene  FIRST og Trusted Introducer, og er også sertifisert som CERT av Carnegie Mellon University. 

Slik kontakter du Nkom EkomCERT

Nkom EkomCERT er tilgjengelig innenfor normal arbeidstid, men har også vaktordning og mottak for alvorlige hendelser hele døgnet.

E-post: csirt@nkom.no

Telefon/vakttelefon(24/7): 90 28 46 11

PGP-fingeravtrykk:
EC1F 88A1 DE2B A215 08C2 8A0F A2AC 61CB 1D5B 0BF6

 

Authorized to Use CERT logo
Member of FIRST - the Forum of Incident Resonse and Security Teams
TI: logo for TI accredited teams