Alle detaljer om ekomnettautorisasjon kan leses i Autorisasjonsforskriften.

Hva må til for å få ekomnettautorisasjon?

Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.

Krav til kvalifisert person:

  • Utdanning - Kvalifisert person må kunne dokumentere kunnskaper som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag.
  • Praksis - Kvalifisert person må minst ha ett års relevant praksis som dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring. Bruk gjerne denne malen.

Det er virksomheten som får autorisasjonen, ikke kvalifisert person. 

Jeg har utenlandsk utdannelse

Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.

Hvordan søke om ekomnettautorisasjon?

Søknadsskjema for ekomnettautorisasjon er elektronisk og ligger på altinn.no.

Slik søker du autorisasjon på 1 -2 -3 (link til forklaringsvideo som er klar i løpet av mars):

  1. Fyll ut e-skjema på Altinn.
  2. Legg ved dokumentasjon på relevant utdanning til kvalifisert person.
  3. Legg ved dokumentasjon på relevant ekompraksis.

Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt 1-2 uker.

Hva koster ekomnettautorisasjon?

Autorisert virksomhet skal betale årlig sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Sektoravgift for autorisert virksomhet for 2020 er kr 5 200. 

Dette er fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit §§ 5 og 20.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når autorisasjon er gyldig 1. januar. Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for autorisasjon som er innvilget mellom 1. januar og 1. juli. For autorisasjon som er innvilget etter 1. juli skal det betales halv sektoravgift.

Bruk av Nkoms autorisasjonsmerker

Autorisert virksomhet som ønsker å benytte ett eller flere av Nkoms standardiserte autorisasjonsmerker, kan sende en forespørsel til firmapost@nkom.no.

Du får tilsendt autorisasjonsmerker som logo-filer kostnadsfritt på e-post.

Det er kun standardiserte autorisasjonsmerker, og autorisasjonsbevis, som kan brukes til markedsføring. Nkoms logo/etatsmerke kan ikke brukes.

Autorisasjonslogoer.png

Autorisasjon som teleinstallatør, kabel-TV-installatør og radioinstallatør

Virksomhet som allerede har autorisasjon som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) eller radioinstallatør (RIA), kan opprettholde autorisasjonen. Det  forutsetter at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf. autorisasjonsforskriften § 3.

Ekomnettautorisasjon (ENA) dekker TIA, KIA og RIA. Det er ikke mulig å søke om ny TIA, KIA eller RIA.

Liste over autoriserte virksomheter

Her finner du en oppdatert liste over alle gyldige autorisasjoner.