Her finner du kontaktinformasjon til våre fem regionkontorer.

E-postadressen er initialene foran nkom.no

Lødingen

Postadresse:
Postboks 14,
8411 Lødingen
22 82 46 00    
Håvard Mathisen 22 82 47 89 905 92 590 hma
Ole Jørgen Søberg 22 82 47 97
911 55 815
ojs

Trondheim

Postadresse:
Vegamot 8B, 
7049 Trondheim
22 82 48 71    
Hallstein Lervik 22 82 47 64 905 25 046 hal
Anders Skjøstad Eriksen 22 82 47 61 482 27 250 asn
Jørn Skorstad 22 82 47 62 450 09 178 jsk
 

Bergen

Postadresse:
Nygårdsgaten 114,
5008 BERGEN
22 82 46 00    
Åsgeir Henriksen 22 82 47 83 911 89 499 ahe
Øystein Bakke 22 82 46 08 924 44 492 oba
 

Lillehammer

Postadresse:
Kirkegata 45,
2609 Lillehammer
22 82 46 00    
Ole Stein Kopperud 22 82 47 50 911 65 782 ole
 

Oslo

Postadresse:
Postboks 102,
1401 Ski

22 82 48 74    
Stein Haugan 22 82 47 86 902 03 707 sth
Øystein Sølvberg
22 82 46 09
912 48 856 oso
Jon Ivar Øren 22 82 46 28 414 43 759 jon
Johnny Høvik 22 82 47 73 958 48 616 nhn
Mats Møller Bæren 22 82 47 76 917 52 266 mmb

 

 

 

 

 

 

 

Lillesand

Postadresse:
Postboks 93,
4791 Lillesand

22 82 46 00    
Tore Lunestad 22 82 46 21 977 50 550 tlu
Trond Ottar Watne
22 82 47 67
901 40 545 tow
Helene Unander 22 82 46 64 857 28 958 hun
Søren Christensen 22 82 48 49 911 69 745 sch
Atle Coward Markussen 22 82 46 68 851 15 997 acm
Nicoali Gerrard 22 78 46 98 907 08 772 nge
Natalya Kovalevska   902 20 192 nat