Her finner du kontaktinformasjon til våre fem regionkontorer.

E-postadressen er initialene foran nkom.no

Lødingen

Postadresse:
Postboks 14,
8411 Lødingen
22 82 46 00    
Håvard Mathisen 22 82 47 89 90 59 25 90 hma
Ole Jørgen Søberg 22 82 47 97
91 15 58 15
ojs

Trondheim

Postadresse:
Vegamot 8B, 
7049 Trondheim
22 82 48 71    
Hallstein Lervik 22 82 47 64 90 52 50 46 hal
Anders Skjøstad Eriksen 22 82 47 61 48 22 72 50 asn
Jørn Skorstad 22 82 47 62 45 00 91 78 jsk
 

Bergen

Postadresse:
Nygårdsgaten 114,
5008 BERGEN
22 82 46 00    
Åsgeir Henriksen 22 82 46 83 91 18 94 99 ahe
Øystein Bakke 22 82 47 08 92 44 44 92 oba
 

Lillehammer

Postadresse:
Kirkegata 45,
2609 Lillehammer
22 82 46 00    
Ole Stein Kopperud 22 82 47 50 91 16 57 82 ole
 

Oslo

Postadresse:
Postboks 102,
1401 Ski

22 82 48 74    
Stein Haugan 22 82 47 86 90 20 37 07 sth
Øystein Sølvberg
22 82 46 09
91 24 88 56 oso
Jon Ivar Øren 22 82 46 28 41 44 37 59 jon
Johnny Høvik 22 82 47 73 95 84 86 16 nhn
Mats Møller Bæren 22 82 47 76 91 75 22 66 mmb