Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
ITU
ITU-R er radiokommunikasjonssektoren i ITU. ITU-Rs oppdrag er blant annet å sørge for rasjonell, likeverdig, effektiv og økonomisk bruk av frekvensspekteret i alle radiokommunikasjonstjenester, inkludert de som benytter satellittbaner, og å utføre studier og gi anbefalinger på dette feltet.
icann
ICANN er et ikke-kommersielt selskap basert i California, og har som oppgave å koordinere arbeidet internasjonalt med domenenavn, IP-adresser og autonome systemnummer. ICANN arbeider også med sikker og stabil drift av domenenavnsystemet (DNS), og koordinerer utviklingen og operasjonen av DNS root-servere.
IEC
IEC utvikler globale standarder for å fremme elektrisk sikkerhet, kvalitet, miljø, energieffektivitet og fornybar energi i elektroniske produkter. Europeiske standarder refererer ofte til IEC-standarder.
ietf
IETF er en internasjonal organisasjon som utarbeider tekniske spesifikasjoner for hvordan Internett skal fungere. Den mest kjente av disse er spesifikasjonen for internettprotokollen (IP). I dag overfører Internett, og andre nettverk som bruker IP-protokollen, alle former for tjenester. I tillegg til web og e-post, overføres også IP-telefoni og IP-TV ved hjelp av IP-teknologien.
igf
IGF ble opprettet av FNs generalsekretær i 2006 etter en beslutning på Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet (WSIS-World Summit on the Information Society) som FN avholdt i Geneve i 2003, med fortsettelse i Tunis i 2005.
etsi
Nkom deltar i ETSIs arbeid med å utvikle standarder for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Standardene anvendes både i Europa og globalt. På oppdrag fra EU utvikler også ETSI utstyrsstandarder, såkalte harmoniserte standarder, som brukes i reguleringen av telekommunikasjonsmarkedet i EØS.
ERGP-logo
ERGP er en rådgivende ekspertgruppe som ble etablert av Kommisjonen 10. august 2010, og består av tilsynsmyndighetene på postområdet fra de 28 medlemslandene i EU. Kommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), representanter fra tilsynsmyndighetene i EØS-/EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein) og søkerland til EU deltar som observatører i ERGP. Nkom representerer Norge i ERGP.
logo-cen
CEN ble dannet i 1961 og består av 30 europeiske standardiseringsorganisasjoner. Arbeidet er organisert i tekniske komitéer. Nkom deltar i den tekniske komitéen som arbeider med standarder for posttjenester, TC331.