Hopp til hovedinnhold

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) er ei utøvande tilsyns- og forvaltningsmyndigheit for tenester innanfor post og elektronisk kommunikasjon i Noreg. 

Nkom er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.

Nkom.no benytter informasjonskapsler (cookies). / Nkom.no uses cookies. Les mer / Read more