Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #8 (2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #8 (2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz)

Auksjon 8 var den andre auksjonen i Norge som ble gjennomført over flere rundar over internett. Auksjonsformatet var det samme som i auksjon nummer 5, altså en "simultaneous multiple round auction with switching (SMRA)". Auksjonen ble avsluttet etter syv dager med budgivning. Det var åtte selskaper som deltok og totalprisen for den solgte spektrumsmengden var NOK 228 881 000.

Nyheter

13. november 2007 - Auksjonen avsluttet

2500-2690 MHz

Auksjonen av frekvenser i 2,6 GHz-båndet ble avsluttet 13. november, etter syv dager med budgivning. Åtte selskaper deltok. Prisen for den solgte spektrumsmengden er NOK 228 881 000. Fem selskaper har skaffet seg frekvensressurser i båndet: Arctic Wireless AS, Craig Wireless Systems Ltd., Hafslund Telekom AS, NetCom AS og Telenor ASA. Fordelingen av ressursene i frekvensspekteret samt prisen for individuelle lots vises grafisk her.

Spektrumstillatelsene som vil bli tildelt er teknologi- og tjenestenøytrale, omsettelige og med en varighet på 15 år. Frekvensene kan bl.a. brukes til fast, nomadisk og mobilt trådløst bredbånd.

2010-2025 MHz

Samtidig med auksjonen av frekvenser i 2,6 GHz-båndet, ble også frekvensene i båndet 2010-2025 MHz omsatt. Båndet har tilfalt selskapet Inquam Broadband GmbH. Båndet er solgt for NOK 1 000 000. Disse frekvensene kan bl.a. anvendes til nomadisk og mobilt bredbånd.

Generell informasjon

Post- og teletilsynet (PT) har bestemt at frekvensene i båndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz skal tildeles ved å gjennomføre en åpen konkurranse i form av en auksjon. PT har vurdert at etterspørselen etter frekvensressurser i dette båndet er så stor at vi har valgt ikke å bruke unødvendig tid på en formell registrering av interesserte søkere.

Spektrumstillatelsene vil omfatte terrestrielle radiotjenester på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og norske biland. De vil være gyldig til 31. desember 2022. Tillatelsen vil være omsettelig og alle former for omsetning, fra leieavtaler til regulært salg, tillates.

Spektrumstillatelsen er teknologinøytral. Dette innebærer at innehaveren av tillatelsen selv velger hvilken teknologi som tas i bruk.

Gebyr

Reglene om gebyr finnes i lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Mer informasjon om gebyr kan finnes i auksjonsreglementet.

Auksjonsregler

Auksjonsregler og auksjonsformat finnes her. Dokumenter for registrering som budgiver i auksjonen finnes også i auksjonsreglementet. Merk at frist for registrering er 10. oktober kl 1500.

Auksjonstidspunkt

Auksjonsstart er berammet til 5. november 2007 klokken 10.00 CET.

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende 2,6GHz-auksjonen skal sendes til 2.6GHz.auction@npt.no. Spørsmål kan stilles enten på engelsk eller på norsk. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort på engelsk.

Alle som ønsker å motta e-post med fortløpende informasjon om 2,6 GHz-auksjonen kan sende en e-post til 2.6GHz.auction@npt.no for å bli oppført på vår distribusjonsliste.