Etter søknadsfristen 25. mai forelå det flere søknader til de samme frekvensressursene for DAB lokalradio i region 21 i Sogn. Nkom gjennomfører derfor pengeauksjon for tildeling av frekvensressursene.

Region 21 i Sogn

DAB lokalradio i region 21 omfatter kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen. Flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020.

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C, frekvensområde 226,592 - 228,128 MHz. Tillatelsen gjelder fra tildelingstidspunktet, til og med 31. desember 2031.

Auksjonsregler på høring til og med 25. september

Auksjonsreglene er på offentlig høring i seks uker fra 14. august til og med 25. september.

Endelige auksjonsregler vil publiseres her når høringsprosessen er ferdig.

Tidsfrister for auksjonen

  • 14. august - 25. september, auksjonsregler på høring
  • 28. september - 9. oktober, gjennomgår høringsinnspill
  • Uke 42/43, auksjonen starter

Øvrige tidsfrister vil bli satt etter at høringsinnspillene er behandlet.

Nkoms kommentarer til høring av auksjonsreglene

Nkom vil etter gjennomgang av høringsinnspillene publisere våre kommentarer her.

Resultat av auksjonen

Resultatet av auksjonen publiseres her så snart det foreligger.