Ressursen Riksblokk II tildeles ved pengeauksjon

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utlyste 6. juli i år Riksblokk II til digital lydkringkasting, etter oppdrag fra Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter søknadsfristen 1. september forelå det flere søknader, og det blir som varslet gjennomført pengeauksjon for tildeling av ressursen Riksblokk II.

Riksblokk II

Riksblokk II består av frekvenskanalene 11A (216,160-217,696 MHz) og 12A (223,168-224,704 MHz) som til sammen dekker hele fastlands-Norge.

Tillatelsens varighet er fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2031.

Auksjonsregler på høring til og med 11. november

Auksjonsreglene er på offentlig høring i seks uker fra 30. september til og med 11. november 2020, kl 13.00. Endelige auksjonsregler vil publiseres her når høringsprosessen er ferdig.

Frist for registrering til auksjon 24. november

Frist for registering til auksjon er 24. november 2020. Nkom og Medietilsynet oppfordrer potensielle deltakere å starte arbeidet med å skaffe dokumentasjon for registrering i god tid. Dette for å sikre tilstrekkelig behandlingstid ved innhenting av bankgaranti.

Planlagte tidsfrister for auksjonen

  • 30. september – 11. november, auksjonsregler på høring
  • 11. november – 16. november, gjennomgå høringsinnspillene 
  • 24. november, frist for registering til auksjonen
  • 8. desember,  auksjonen avholdes