Frekvensressursene som skal tildeles

Auksjonen omfatter 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Totalt er det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

I 2,6 GHz-båndet skal det tildeles 2 x 70 MHz frekvensdelt spektrum (FDD) og 50 MHz tidsdelt spektrum (TDD). Mer spesifikt gjelder dette frekvensområdene 2500-2570/2620-2690 MHz og 2570-2620 MHz, som vist i figur 1.

2,6 GHz-båndet brukes i dag til mobilkommunikasjon i Norge. I auksjonen tildeles TDD-blokka som én sammenhengende blokk, og FDD-delen av båndet deles i 14 frekvensblokker á 2 x 5 MHz.

Figur 1 - Blokkinndeling av 2600 MHz-båndet.png
Figur 1: Inndeling av 2,6 GHz-båndet


3,6 GHz-båndet er av EU definert som pionerbånd for 5G, og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Totalt skal 400 MHz tildeles i dette båndet. 3.6 GHz-båndet benyttes i dag til fast mobilt bredbånd og til testing av 5G. I auksjonen er frekvensbåndet delt inn i 4 blokker á 40 MHz og 24 blokker á 10 MHz, som vist i figur 2.

Figur 2 - Blokkinndeling av 3600 MHz-båndet.png
Figur 2: Inndeling av 3,6 GHz-båndet
Inndelingen i figuren er bare ment å vise størrelsen på frekvensblokkene, ikke plasseringen av blokkene i båndet. Blokkene tildeles uavhengig av plassering i auksjonen. Nærmere innplasseringen av den sammenhengende båndbredden, som hver budgiver vinner i auksjonen, bestemmes i en egen runde i auksjonen.
 

Overordnede rammer for tildelingen

Tildelingen er regulert av et overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen.

De overordnede rammene for tildelingen er endelig fastsatt av regjeringen, og ble offentliggjort 5. februar 2021

Rammene regulerer blant annet hvilke frekvensbånd som skal tildeles, frekvenstak og minstepriser.

Auksjonen vil gjennomføres som en åpen flerrundeauksjon.

Auksjonsregler og særskilte reguleringer

Nkom har gjennomført høring av auksjonsreglene og særskilte reguleringer som vil gjelde for tillatelsene som skal tildeles.

Høringsperioden ble avsluttet 9. april 2021. Auksjonsreglene omfatter blant annet krav til deltakelse, regler for registrering til auksjon og gjennomføring av selve auksjonen.

Særskilte reguleringer gjelder rabattordning for økt utbygging av bredbånd i distriktene, og hvordan industri og andre virksomheter skal sikres tilgang til 5G-tjenester og spektrum i 3,6 GHz-båndet.

Høringssvarene

Vi har mottatt 24 høringssvar. Ett høringsinnspill er gradert begrenset og vil ikke bli publisert. Du kan se alle høringsinnspillene her:

Prisreduksjon for distriktsutbygging

Regjeringen har bestemt at det skal gis rabatt på inntil 560 millioner kroner for å drive fram utbygging i distriktene. Innehavere av 3,6 GHz- og 2,6 GHz-båndene kan oppnå rabatt i sin auksjonspris mot utbygging av trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene.

Tilrettelegge for norsk industri

Regjeringen har besluttet at innehavere av frekvenstillatelser i 3,6 GHz-båndet skal imøtekomme forespørsler fra industri og andre virksomheter, for å bidra til at de kan få etablert lokale 5G-nett og tjenester, enten igjennom tilbud av tilpassede tjenester eller igjennom leie av spektrum.

Flere muligheter for industri, private og offentlige virksomheter

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, har Nkom publisert en høring av tillatelsesordning for tildelingen av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Mer informasjon om høringen finner du her

Offentliggjøring av endelige auksjonsregler og vilkår

9. juni 2021 ble de endelige auksjonsreglene og vilkår i tillatelsene offentliggjort. Nkom har i etterkant av høringen av auksjonsregler og særskilte vilkår vurdert høringssvarene, og gjort enkelte justeringer av høringsinnholdet, der hvor det har vært hensiktsmessig.

For auksjonsreglene er det laget en egen versjon av dokumentet med «spor endringer», som viser endringene som er gjort etter høringen.

Parallelt med publiseringen av endelige auksjonsregler og vilkår i tillatelsene, har Nkom publisert en høring av tillatelsesordningen for tildeling av frekvensressurser til bruk for lokale og private 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Mer informasjon om høringen finner du her

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no, og blir publisert på denne spørsmål og svar-siden. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig her, anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Spørsmål og svar til auksjonen

Questions and answers 

Registrering til auksjon innen 31. august

Nkom åpner for registrering av budgivere til auksjonen fra 9. juni 2021. Aktører som skal delta i auksjonen må registrere seg i henhold til auksjonsreglene innen fristen 31. august 2021 kl. 10.00.

Nkom vil ikke arrangere felles webinar om auksjonen, men aktører som skal by i auksjonen kan få tilgang til en video som presenterer auksjonsverktøyet som skal benyttes. Videoen er planlagt distribuert fra slutten av juni.

For å få tilgang til videoen, må aktøren registrere seg,
ved å sende e-post til anja.vimme@nkom.no.

Hver aktør kan bare registrere én person som mottaker av videoen.

Tidsplan

  • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
  • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
  • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
  • 31. august 2021 kl. 10:00: Frist for registrering til auksjon
  • 27. september 2021: Auksjonsstart

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2019

2020

2021

  •   5. februar: Publisering av fastsatte overordnede rammer for       auksjonen
  •   5. februar: Høring av auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser 
  •   9. april: Høringsfrist
  • 16. april: Høringsinnspill publisert
  •   9. juni: Publisering av endelige auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser