Frekvensressursene som skal tildeles

Auksjonen omfatter 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), som i dag benyttes til 4G. Totalt er det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

I 2,6 GHz-båndet skal det tildeles 2 x 70 MHz frekvensdelt spektrum (FDD) og 50 MHz tidsdelt spektrum (TDD). Mer spesifikt gjelder dette frekvensområdene 2500-2570/2620-2690 MHz og 2570-2620 MHz som vist i figur 1.

2,6 GHz-båndet brukes i dag til mobilkommunikasjon i Norge. I auksjonen tildeles TDD-blokka som én sammenhengende blokk og FDD-delen av båndet deles i 14 frekvensblokker á 2 x 5 MHz.

Figur 1 - Blokkinndeling av 2600 MHz-båndet.png
Figur 1: Inndeling av 2,6 GHz-båndet


3,6 GHz-båndet er av EU definert som pionerbånd for 5G og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Totalt skal 400 MHz tildeles i dette båndet. 3.6 GHz-båndet benyttes i dag til fast mobilt bredbånd og til testing av 5G. I auksjonen er frekvensbåndet delt inn i 4 blokker á 40 MHz og 24 blokker á 10 MHz, som vist i figur 2.

Figur 2 - Blokkinndeling av 3600 MHz-båndet.png
Figur 2: Inndeling av 3,6 GHz-båndet
Inndelingen i figuren er bare ment å vise størrelsen på frekvensblokkene, ikke plasseringen av blokkene i båndet. Blokkene tildeles uavhengig av plassering i auksjonen. Nærmere innplasseringen av den sammenhengende båndbredden som hver budgiver vinner i auksjonen, bestemmes i en egen runde i auksjonen.
 

Overordnede rammer for tildelingen

De overordnede rammene for tildelingen er endelig fastsatt av regjeringen og ble offentliggjort 5. februar 2021. Her sies det blant annet noe om hvilke frekvensbånd som skal tildeles, frekvenstak og minstepriser.

Auksjonen vil gjennomføres som en åpen flerrundeauksjon. Tildelingen er regulert av overordnet rammeverk og av detaljerte regler for auksjonen.

Høring av auksjonsregler og særskilte reguleringer

Nkom har gjennomført en høring av auksjonsreglene og særskilte reguleringer som vil gjelde for tillatelsene som skal tildeles.

Høringsperioden ble avsluttet 9. april 2021. Auksjonsreglene omfatter blant annet krav til deltakelse, regler for registrering til auksjon og gjennomføring av selve auksjonen.

Særskilte reguleringer knyttet til rabattordninger for økt utbygging av bredbånd i distriktene, og hvordan industrien skal sikres tilgang til 5G-tjenester og spektrum i 3,6 GHz-båndet, har også vært sentrale temaer i høringen.

Prisreduksjon for distriktsutbygging

Det gjelder blant annet en forpliktelse til å bygge ut trådløst bredbånd med høy hastighet i distriktene, som regjeringen har bestemt at nye innehavere i 2,6 GHz- og 3,6-båndene kan velge å påta seg, mot reduksjon i auksjonsprisen. Denne rabattordningen er et målrettet tiltak for økt bredbåndsutbygging i distriktene, og totalt åpnes det for å gi 560 millioner kroner i prisreduksjon mot utbygging av trådløst bredbånd i distriktene.

Tilrettelegge for norsk industri

Regjeringen har også sett behov for å tilrettelegge for norsk industri, og besluttet å ta inn regulering i frekvenstillatelser i 3,6 GHz-båndet. Her forpliktes innehavere av tillatelser til å sikre at behovene til industriaktører blir ivaretatt, enten igjennom tilbud av tilpassede tjenester eller igjennom leie av spektrum.

Offentliggjøring av høringssvar

Vi har mottatt 24 høringssvar. Ett høringsinnspill er gradert begrenset og vil ikke bli publisert.

Tidsplan fram mot auksjon

  • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
  • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
  • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
  • 3. kvartal 2021: Auksjon

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no, og blir publisert på denne spørsmål og svar-siden. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig her, anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Hovedpunkter i tildelingsprosessen

2019

2020

2021

  •  5. februar: Publisering av fastsatte overordnede rammer for       auksjonen
  •  5. februar: Høring av auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser 
  •  9. april: Høringsfrist
  • 16. april: Høringsinnspill publisert