Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #26 (26 GHz)
Sist oppdatert

Auksjon #26 (26 GHz)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele en landsdekkende spektrumstillatelse i frekvensbåndet 26 GHz, til sammen 2 x 56 MHz. Frekvensbåndet er i Norge planlagt brukt til radiolinje (punkt-til-punkt) eller punkt-til-multipunkt. Tillatelsene skal gis med en varighet til 31. desember 2019. Auksjonen planlegges gjennomført i løpet høsten 2016.

Gjennomføringsplan for tildelingen

Nkom lyste ut frekvensene 25333-25389 / 26341-26397 MHz i 26 GHz-båndet som ledige 11. januar 2016. Det foreligger konkurrerende søknader og etterspørselen overstiger tilgjengelige ledige ressurser. Nkom har på denne bakgrunn besluttet at ressursene skal fordeles gjennom en konkurranse i form av en auksjon. Auksjonen vil bli gjennomført som en lukket førsteprisauksjon, hvor budgiver leverer bud i en lukket konvolutt.

Utkast til auksjonsreglement vil etter planen bli sendt på offentlig høring i løpet av august 2016. 26 GHz-auksjonen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2016.

Dersom bare én aktør registrerer og kvalifiserer seg til auksjonen, vil det ikke bli avholdt auksjon. Aktøren vil da få tildelt frekvenstillatelsen direkte.

Hovedpunkter i den tentative tidsplanen for gjennomføring av auksjonen:

  • 26. august 2016: Nkom fremlegger auksjonsregler til offentlig høring
  • 9. september 2016: Høringsfristen for auksjonsreglene utløper
  • 19. september 2016: Endelig auksjonsregler publiseres
  • 29. september 2016: Auksjonen avholdes

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende tildelingen skal sendes til 26GHz-auksjon@nkom.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her på auksjonssiden. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til auksjonen vil bli publisert her: