Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #24 (900 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #24 (900 MHz)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i mai 2017 auksjon av frekvensressurser (2 x 20 MHz) i 900 MHz-båndet. Auksjonen var en åpen, stigende, simultan fler-rundeauksjon (SMRA) og pågikk over 29 runder. Utropsprisen var 140 millioner for hver frekvensblokk og det var tre deltakere i konkurransen. Telia Norge AS og Telenor Norge AS vant to blokker hver. Innplasseringen av frekvensressursene i båndet ble avgjort ved forhandling.

900 MHz-båndet

900 MHz-båndet (880-915 / 925-960 MHz) er i norsk frekvensplan allokert til mobile tjenester på primær basis. Detaljert informasjon om frekvensallokeringer kan du finne på http://frekvens.nkom.no. Hele 900 MHz-båndet utgjør til sammen 2 x 35 MHz. 

I auksjonen i mai 2017 var 19,9 MHz av båndet gjenstand for tildeling.

Oversikt 900 MHz - ledig_norsk

Figur 1 - Blokker som var gjenstand for tildeling ved auksjonen 2017

Auksjonen som ble avholdt i mai 2017 ble gjennomført i perioden 23. – 29. mai. Auksjonen var delt i flere steg. I første steg ble fordelingen av antallet blokkene avgjort. I fordelingsrunden vant Telia Norge AS og Telenor Norge AS to blokker hver.

Idet én blokk var 2 x 4,9 MHz, mens de øvrige tre blokkene var 2 x 5 MHz, ble det gjennomført et eget steg i auksjonen hvor budgiverne fikk mulighet til å gi bud for ikke å få tildelt blokken på 2 x 4,9 MHz. I denne lukkede budrunden betalte vinneren etter en andreprisregel, og betalte derfor ikke summen av sitt eget bud, men summen for nest høyeste bud.

Telenor Norge AS bød mest for ikke å få tildelt blokken på 2 x 4,9 MHz. Til sammen betalte Telenor Norge AS 396 248 120 kroner for to frekvensblokker på 2 x 5 MHz. Telia Norge AS betalte 393 988 120 kroner og fikk tildelt én blokk på 2 x 5 MHz og én blokk på 2 x 4,9 MHz.

Inndelingen i 900 MHz-båndet etter auksjonen i 2017 er slik at ICE Communication Norge AS (ICE) innehar frekvensdupleksblokken 880-885,1 / 925-930,1 (2 x 5,1 MHz). Telia Norge AS (Telia) innehar frekvensdupleksblokken 885,1-900, 930,1-945 (2 x 14,9 MHz). Telenor Norge AS innehar frekvensdupleksblokken 900-915 / 945-960.

Alle tillatelsene i båndet har utløpsdato 31. desember 2033.

Oversikt 900 MHz etter auksjon_norsk

Figur 2 - Blokkinndeling og tillatelser i 900 MHz-båndet med utløpsdato etter auksjonen i 2017

Regulering av tildelingen

Tildelingen reguleres av et overordnet rammeverk og et auksjonsregelverk.

Om det overordnede rammeverket

Rammeverket angir de overordnede reglene og omfatter blant annet regler om blokkinndeling, minstepriser, at de to blokkene som er tildelt Telia og Telenor, på henholdsvis 2 x 9,8 MHz og 2 x 10,1 MHz vil bli inndelt i fire blokker, hvor tre blokker vil være 2 x 5 MHz og én blokk vil være på 2 x 4,9 MHz. Blokkene vil bli tilbudt som generiske blokker, dvs. at budgiverne kun byr på antall blokker hvor den nærmere plasseringen i båndet ikke er bestemt.
Det er fastsatt at minsteprisen er 140 millioner kroner per blokk. De overordnede rammene inneholder også regler om begrensninger for hvor stor beholdning én aktør kan ha (frekvenstaket) i 900 MHz-båndet og hvordan auksjonen skal gjennomføres (auksjonsformat).
Rammeverket ble opprinnelig fastsatt av Samferdselsdepartementet i oktober 2015 etter en forutgående offentlig høring. I februar 2017 besluttet Samferdselsdepartementet imidlertid en justering av frekvenstaket fra 2 x 20 MHz til 2 x 15 MHz (tre blokker inkludert eventuell eksisterende frekvensbeholdning). Det ble ikke gjort endringer i øvrige overordnede rammer. Se Regjeringens pressemelding datert 24. februar 2017.

Om auksjonsregelverket

Auksjonsregelverket angir de detaljerte regler for auksjonen. Nkom fremla forslag til Auksjonsreglene var til offentlig høring sammen med registreringsskjema, bankgarantiskjema og utkast til spektrumstillatelse i januar 2016. Endelige auksjonsreglene ble publisert 17. mars 2017.

Endelige auksjonsregler med vedlegg

Tidsplan

Tidsplanen for gjennomføring av auksjonen:

 • Fredag 17. mars 2017: Publisering av auksjonsregler
 • Fredag 17. mars 2017: Registreringsperiode for registering til auksjonen starter
 • Torsdag 20. april 2017: Frist for registrering til auksjonen
 • Uke 18-20 2017: Testauksjon med registrerte budgivere
 • Tirsdag 23. mai 2017: Auksjonen starter

Hovedpunkter i tildelingsprosessen i 2014-2017:

2014:

2015:

 • Januar 2015: Nkom inngikk samarbeid med konsulentselskapet DotEcon Ltd. om bistand ved vurdering av de overordnede rammene for auksjonen, auksjonsreglene og levering av programvare til gjennomføring av auksjonen. 
 • Mai 2015: Nkom leverte forslag til SD til overordnede rammer for tildelingen av frekvensressursene. 
 • Juni 2015: SD ga sin tilslutning til forslagene til overordnede rammer. 
 • I perioden 9. juni til 24. august 2015: Nkom gjennomførte offentlig høring av forslagene til overordnede rammer. Forslagene ble fremlagt i høringsnotatet "Høringsnotat - Overordnede rammer for 900 MHz-auksjonen" datert 9. juni 2015.
 • 16. oktober 2015: Endelige overordnede rammer for tildelingen ble publisert. Nkoms vurdering av høringsinnspillene fremgår i dokumentet "Vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen" datert 16. oktober 2015.

2016:

 • I perioden 15. januar til 26. februar 2016: Nkom gjennomførte offentlig høring av forslag til detaljerte auksjonsregler med vedlegg.
 • I perioden 23. mai til 19. august 2016: Nkom gjennomførte en avgrenset høring av innspill fra Telia. 
 • 28. oktober 2016: Nkoms ytterligere vurderinger av tildelingens betydning for konkurransesituasjonen publiseres.

2017:

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Nkom ved elektronisk post til 900mhz-auksjon@nkom.no med kopi til esl@nkom.no. Spørsmål og svar blir offentliggjort, men identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir offentliggjort på denne nettsiden vil Nkom vil anse for å være kjent for deltakerne i auksjonen.

Dokumenter