Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #23 (1800 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #23 (1800 MHz)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildelte til sammen 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet i en åpen flerrundeauksjon som pågikk fra 25. november til 3. desember 2015. Frekvensene er de blokkene som ikke ble tildelt i auksjonen i desember 2013. Tre budgivere deltok i auksjonen og TeliaSonera vant 2 x 5 MHz og Telenor vant 2 x 10 MHz. Totalprisen for frekvensene ble NOK 877 983 276. Innplasseringen av frekvensressursene i båndet ble avgjort ved en lukket førsteprisauksjon.

Auksjonen er avsluttet

Auksjonen i 1800 MHz-båndet ble avsluttet 28. januar 2016 med en lukket førsteprisauksjon hvor innplasseringen av frekvensressursene som Telenor og TeliaSonera vant i første del av auksjonen ble avgjort. Det var mulig å by på to innplasseringsalternativer i auksjonen. Telenor Norge AS vant sitt foretrukne innplasseringsalternativ med et bud på NOK 10 000 100. Fordelingen av frekvensressursene i 1800 MHz-båndet etter auksjonen vises i figuren nedenfor. 

Oversikt 1800 MHz
Se større versjon av figur (PDF)

Første del av tildelingsprosessen er avsluttet

Første del av tildelingsprosessen ble avsluttet 3. desember 2015 etter syv auksjonsdager med til sammen 83 runder med budgivning. Totalprisen for frekvensene ble NOK 877 983 276.

Frekvensene er fordelt slik:

  • Telenor Norge AS har vunnet 2 x 10 MHz til en pris på NOK 585 322 184. 
  • TeliaSonera Norge AS har vunnet 2 x 5 MHz til en pris på NOK 292 661 092.

Det var 2 x 15 MHz i 1800 MHz-båndet til salgs i auksjonen. Dette er de frekvensblokkene som ikke ble solgt i multibåndauksjonen ("4G-auksjonen") i 2013. I tillegg til de to vinnende budgiverne deltok Ice Communication Norge AS i auksjonen.

Tidsplan

Plan for gjennomføring av auksjonen:

  • Mandag 9. november 2015: Publisering av auksjonsregler
  • Åpner opp for registering av deltakere i auksjonen.
  • Mandag 16. november 2015: Frist for registrering som deltaker i auksjonen.
  • Torsdag 19. november 2015: Testauksjon med registrerte budgivere.
  • Fredag 20. november 2015: Testauksjon med registrerte budgivere.
  • Onsdag 25. november 2015: Auksjonen starter.
  • Onsdag 20. januar 2016: Forhandlingsfrist om plassering i 1800 MHz-båndet
  • Torsdag 28. januar 2016: Frist for å innlevere bud i innplasseringsauksjonen 

Nkom understreker at det kan bli nødvendig med forskyvninger i tid. Dette vil i tilfelle bli opplyst om på auksjonssiden.

Hvilke frekvenser skal tildeles?

Frekvensbåndet er i norsk frekvensplan i allokert til mobile tjenester på primær basis og er et av de båndene som benyttes for å tilby mobilt bredbånd. Detaljert informasjon om frekvensallokeringer kan du finne på http://frekvens.nkom.no.

Hele 1800 MHz-båndet utgjør til sammen 2 x 75 MHz. Figuren nedenfor viser hvilke blokker som er inkludert i tildelingen.

Auksjon 23 - frekvensblokker

Det er altså totalt tre blokker à 2 x 5 MHz som er inkludert i tildelingen.

Auksjonsreglementet beskriver hvordan blokkene gjøres tilgjengelig i auksjonen. Se også Samferdselsdepartementets brev av 28. mars 2014, som inneholder enkelte føringer for tildelingen. 

Endelige auksjonsregler med vedlegg (9. november 2015)

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Nkom ved elektronisk post til 1800mhz-auksjon@nkom.no med kopi til esl@nkom.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her på auksjonssiden. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Publisert tidligere i prosessen

Innplassering av tildelte frekvensblokker (publisert 3. desember 2015)

Den konkrete innplasseringen av blokkene avgjøres i andre del av tildelingsprosessen. Vinnerne i auksjonen får frem til 20. januar 2016 til å forhandle seg i mellom om plassering i 1800 MHz-båndet. Dersom vinnerne ikke kommer til enighet om en konkret innplassering i løpet av forhandlingsperioden vil det bli gjennomført en innplasseringsauksjon for å avgjøre hvilke frekvenser den enkelte vinner får tillatelse til å ta i bruk.

Vinnerne i auksjonen kom ikke til enighet om en konkret innplassering innen forhandlingsfristen. Det vil dermed bli avholdt en innplasseringsauksjon for å avgjøre hvilke frekvenser den enkelte vinner får tillatelse til å ta i bruk. Auksjonen vil gjennomføres som en lukket førsteprisauksjon og fristen for å inngi bud er 28. januar 2016.

Auksjonsstart 25. november 2015

Nkom gjennomførte fra 19. til 30. oktober høring av formatet for en innplasseringsauksjon. Nkom har bearbeidet innspillene og endret auksjonsreglene. De endelige auksjonsreglene publiseres 9. november 2015. Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms vurderinger kan leses i dette dokumentet.

Auksjonsstart er satt til 25. november 2015, og Nkom har åpnet for registrering av deltakere til auksjonen. Frist for å registrere seg som deltaker i auksjonen er mandag 16. november 2015 kl. 15.00. For ytterligere detaljer om auksjonen, se auksjonsreglene publisert 9. november 2015.

Auksjonen utsettes (publisert 19. oktober 2015)

Nkom publiserte auksjonsregler for tildelingen av de ledige frekvensressursene i 1800 MHz-båndet 15. juli 2015. Samferdselsdepartementet (SD) har etter dette mottatt og behandlet en anmodning om endring av auksjonsreglene fra TeliaSonera. SD har besluttet at punkt 10.4 i auksjonsreglene, som gjelder innplassering av frekvensblokkene i frekvensbåndet, skal endres, og har bedt Nkom om å utforme de kontrete reglene for denne innplasseringsrunden.

Nkom vil derfor endre punkt 10.4 i auksjonsreglene. I nytt punkt 10.4 "assignment stage" vil det inntas en regel om at vinnere i fordelingsrunden ("allocation stage") vil få minst fire uker til å forhandle om plassering. Det vil også tas inn en regel om at Nkom vil gjennomføre en innplasseringsrunde ved auksjon for å avgjøre plasseringen av frekvensblokkene, dersom vinnerne ikke kan fremlegge en skriftlig avtale til Nkom om plassering innen fristen.

Nkom gjennomfører en høring av forslag til innpasseringsauksjon fra 19. – 30. oktober 2015.

På bakgrunn av de endringene som må inntas i auksjonsreglene vil det ikke la seg gjøre å starte auksjonen 9. november 2015 som opprinnelig planlagt. Nkom legger likevel opp til at tildelingen skal skje så snart som mulig. Ny planlagt auksjonsstart er 25. november 2015.

Forberedelsene til auksjon gjenopptas (publisert 19. februar 2015)

5. februar 2015 ble det kjent at Konkurransetilsynet tillater at TeliaSonera kjøper Tele2s norske virksomhet. Nå når oppkjøpsspørsmålet er avklart, har Nkom besluttet å gjenoppta forberedelsene til auksjonen. Auksjonen vil etter planen bli gjennomført høsten 2015.

En detaljert tidsplan for auksjonen vil bli offentliggjort her på auksjonens nettsider når auksjonsreglene sendes ut på høring før sommeren.

Auksjonen utsettes (publisert 25. august 2014)

Nkom har besluttet å utsette 1800 MHz-auksjonen.

I sommer ble det kjent at TeliaSonera har inngått avtale med Tele2 om kjøp av Tele2s norske virksomhet. Dette oppkjøpet forutsetter godkjenning – eventuelt med betingelser – av Konkurransetilsynet. I tillegg må en eventuell overdragelse av Tele2s frekvensbeholdninger godkjennes av Samferdselsdepartementet. Nkom ser at disse mulige endringene i markedssituasjonen vil kunne ha stor betydning for flere av de potensielle budgiverne i auksjonen. Disse viktige forholdene bør derfor være avklart før 1800 MHz-auksjonen avholdes, og dette er bakgrunnen for at auksjonen nå utsettes.

Nkom vil offentliggjøre en ny tidsplan for auksjonen på et senere tidspunkt.

Tidligere høringer

Høring III (2015)

Nkom gjennomførte fra 19. til 30. oktober høring av formatet for en innplasseringsauksjon. Høringsinnspillene vil bli publisert etter auksjonen.

Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms vurderinger kan leses i dette dokumentet.

Høring II (2015)

Nkom gjennomførte i perioden 20. april til 1. juni 2015 høring av de detaljerte auksjonsreglene. Høringsinnspillene vil bli publisert etter auksjonen.

Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms vurderinger av høring av de detaljerte auksjonsreglene kan leses i dette dokumentet.

Høring I (2014)

Nkom gjennomførte høring av rammene for tildelingen i perioden 3. april til 2. mai 2014. Etter en samlet vurdering av høringsinnspillene, besluttet Nkom å gjennomføre tildelingen av de tre ledige blokkene i 1800 MHz-båndet som en åpen flerrundeauksjon. Høringsdokumentet og høringsinnspillene er tilgjengelige på høringssiden. Oppsummering av høringsinnspillene og Nkoms konklusjoner fra høringen i 2014 kan leses i dette dokumentet.

Dokumenter