Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Hva er frekvenstillatelse
Sist oppdatert

Hva er frekvenstillatelser

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til det. Ved tildeling av frekvenser skal det tas hensyn til effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom bærekraftig konkurranse, fri bevegelighet for tjenester og harmonisert bruk av frekvenser.

En frekvenstillatelse gir en bruksrett til en del av det elektromagnetiske frekvensspekteret, og den gis enten som generell eller individuell tillatelse.

Generelle og individuelle frekvenstillatelser

Med generell frekvenstillatelse menes at frekvenser kan tas i bruk av alle som ønsker det, såfremt vilkårene for bruken er oppfylt. De generelle tillatelsene gis i forskrift, og bruken er klart definert. I Norge er disse tillatelsene samlet i fribruksforskriften. Forskriften revideres jevnlig for å ta høyde for europeisk harmonisert regelverk.

Individuelle tillatelser tildeles enten som sendertillatelser eller som spektrumstillatelser, og disse må det søkes om.

En sendertillatelse er en rett til å ta i bruk en radiofrekvens for å sende fra et geografisk definert sendepunkt. Informasjon om hvordan man søker om sendertillatelser finnes her.

En spektrumstillatelse er en rett til å ta i bruk en definert del av frekvensspekteret i et geografisk definert område uten at det er definert hvor radiosendere geografisk sett skal plasseres. Mer informasjon om spektrumstillatelser finnes her.

Det skal betales gebyr for alle individuelle frekvenstillatelser, jf. ekomloven § 12-1. Grunnlaget for beregning av gebyret finnes i forskrift om gebyr til PT.

Oversikt over ledige frekvensbånd

Nkom har utarbeidet en oversikt over ledige frekvensressurser. Oversikten gir en indikasjon på hvor det er mulig å søke om spektrumstillatelse.

Dersom det ikke finnes ledige frekvenser i det aktuelle frekvensbåndet, kan interessenter alternativt:

  • kontakte innehavere av tildelte spektrumstillatelser for å forsøke å leie, lease eller kjøpe rettigheter til å bruke frekvenser, 
  • sende søknad til Nkom om mer begrensede rettigheter til bruk av frekvenser ved tildeling av sendertillatelser i andre frekvensbånd der det er ledig kapasitet,
  • bruke frekvenser med hjemmel i fribruksforskriften.