Jaktradio

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har frekvenstillatelse fra Nkom for bruk av kanaler i VHF-båndet. Disse kanalene inngår i det NJFF kaller jaktradio. Det kreves tillatelse fra NJFF før disse kanalene kan brukes.

For mer informasjon om jaktradio, ta kontakt med NJFF, tlf. 66 79 22 00.

Informasjon om jaktradio finner du på NJFFs hjemmeside.

Sikringsradioen

Sikringsradioen AS har frekvenstillatelse fra Nkom for bruk av kanaler i UHF/VHF-båndene. Det kreves tillatelse fra Sikringsradioen AS før disse kanalene kan brukes.

Informasjon om sikringsradio finner du på Sikringsradioens hjemmeside.