Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 7

Marked 7 - særskilt regulering av alle tilbydere av terminering i mobilnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak som pålegger Com4, Lycamobile, Network Norway, Phonero, TDC, Telenor, Tele2 og TeliaSonera å redusere prisen for terminering i mobilnett. Fra 1. juli 2015 skal prisen reduseres fra 16 til 8,3 øre per minutt, og fra 1. januar 2017 skal prisen være maksimalt 6,5 øre per minutt.

Hva er terminering og hvorfor er regulering nødvendig?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett.

Slik teknologien er i dag, har mobiltilbyderne monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Denne situasjonen, sammen med praksis om at det er den kunden som ringer som betaler for samtalen, gir insentiver og muligheter for monopolprising.

Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Vedtatt regulering

Nkom mener at alle de åtte ovennevnte mobiltilbydere har sterk markedsstilling i markedet for terminering i eget mobilnett. Selskapene blir derfor pålagt særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og pristaksregulering som vist i tabellen:

Fra 1. juli 2015

Fra 1. januar 2016

Fra 1. januar 2017

8,3 øre

7,5 øre

6,5 øre

Nkom gjennomførte i perioden 11. september til 9. oktober 2014 nasjonal høring av varsel om vedtak i termineringsmarkedene. 1. desember oversendte Nkom utkast til vedtak til EFTAs overvåkningsorgan ESA for notifikasjon, og i sitt svar 19. desember 2014 hadde ESA ingen kommentarer.

Detaljer om LRIC modellering er tilgjengelig her.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Vedtak (2015)
EØS-notifikasjon (2014)
Varsel om vedtak (2014)
Varsel om vedtak (2010)
EØS-notifikasjon (2010)
Vedtak (2010)
SDs vedtak (2011)
Anmodning om omgjøring (2012)
Tidligere vedtak
Varsel om vedtak (Lyca)
EØS-notifikasjon (Lyca)
Vedtak (Lyca)
Oppfølging