Hva er terminering?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en tilbyder utfører ved å motta samtaler fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe de til kunder i sitt eget mobilnett. 

Hvordan er marked 2 definert?

Alle tilbydere av terminering i mobilnett har monopol på terminering av samtaler i eget nett, og hvert enkelt nett utgjør derfor et eget marked. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukere ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 27. november 2017 om å utpeke følgende selskap som tilbydere med sterk markedsstilling i marked 2: Com4, Get (nå Telia), Ice, Lycamobile, Phonero (nå Telia), TDC (nå Telia), Telenor og Telia. Samtidig ble alle tilbyderne pålagt særskilte forpliktelser i dette markedet. Vedtakene ble ikke påklaget.

Nkom informerte de regulerte tilbyderne 5. november 2020 om at gjeldende regulering vil bli videreført inntil videre.