Hva er terminering?

Med terminering av tale i fastnett menes den tjenesten tilbydere utfører ved å motta samtaler fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe dem til kunder i sitt eget fastnett. 

Hvordan er marked 1 definert?

Alle tilbydere av terminering i fastnett har monopol på terminering av samtaler i eget nett, og hvert enkelt nett utgjør derfor et eget marked. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukere ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Gjeldende regulering

Nkom fattet vedtak 19. mars 2019 om å utpeke følgende selskap som tilbydere med sterk markedsstilling i marked 1: Altibox, Broadnet (nå GlobalConnect), eRate, Ice, NextGenTel, Puzzel, Orange, Telenor, Telia og Verizon. Alle tilbyderne ble samtidig pålagt særskilte forpliktelser i dette markedet. Vedtakene ble ikke påklaget.