Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2008 Marked 2 og 3

Marked 2 og 3 – opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor og regulering av alle tilbydere av terminering i fastnett

Nkom opphever reguleringen av sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av tale i fastnett (marked 2). Samtidig vedtar Nkom reduserte pristak for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Fra 1. april 2016 skal prisene på terminering reduseres fra maks 2,6 øre per minutt til 0,6 øre per minutt.

Opphevelse av forpliktelser

Telenor er etter gjeldende regulering utpekt som den eneste tilbyderen med sterk markedsstilling i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement. Det samme gjelder i grossistmarkedet for originering av offentlig telefonitjeneste i fastnett. Disse markedene omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Telenor er med denne reguleringen underlagt særskilte plikter, blant annet til å tilby grossistproduktene fast forvalg og videresalg av abonnement (PSTN/ISDN) til andre aktører som vil tilby fasttelefoni.

På bakgrunn av en oppdatert markedsanalyse av fastnettmarkedene, konkluderer Nkom med at de ovennevnte markedene ikke lenger berettiger sektorspesifikk forhåndsregulering.

Selv om det fremdeles er høye etableringshindre knyttet til å tilby tradisjonell fasttelefoni, mener Nkom at disse hindrene blir mindre relevante de kommende årene. Andelen trafikk basert på PSTN/ISDN er fallende, og på noe sikt vil fasttelefonitrafikk i hovedsak være basert på IP-teknologi.

Det er etter Nkoms syn ikke vesentlige etableringsbarrierer for selskaper som vil tilby bredbåndstelefoni. Mange tilbyr i dag bredbåndstelefoni, og det er god spredning i markedsandeler mellom disse. Ettersom det finnes alternative produkter til tradisjonell telefoni, som nå gradvis tar over markedet og hvor konkurranseproblemer ikke er til stede på samme måte, mener Nkom at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre den gjeldende reguleringen av Telenor i de aktuelle markedene. Etter Nkoms oppfatning er skadepotensialet for sluttkundene ved bortfall av reguleringen svært begrenset. Nkom vedtar dermed at forpliktelsene som Telenor ble pålagt i de nevnte vedtakene, blir opphevet fra 1. januar 2017. Dette vil gi tilbydere som delvis baserer seg på Telenors grossistprodukter, noe tid til å tilpasse seg en ny regulatorisk situasjon.

Oppdatert regulering for terminering i fastnett

Tilbyderne Altibox, Intelecom Group, Intelligent telecom services, NextGenTel, Orange Business, Phonero, TDC Get, Telenor, TeliaSonera og Verizon Norway tilbyr terminering av tale i eget fastnett.

Markedene for terminering er spesielle ved at hver enkelt tilbyders nett er definert som et eget marked, og alle tilbydere av terminering har monopol på terminering av samtaler til egne kunder. Regulering av disse markedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.
Nkom mener at alle disse 10 tilbyderne har sterk markedsstilling. De blir derfor pålagt særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og pristaksregulering.

I tråd med anbefalinger fra Kommisjonen og ESA bruker Nkom såkalt «ren LRIC» for å fastsette priser for terminering i fastnett. Prisene i Norge følger med dette den europeiske trenden både når det gjelder beregningsmetode og nivå. Maksimalprisen reduseres fra maks 2,6 øre per minutt til 0,6 øre per minutt fra 1. april 2016.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Vedtak (2016)
EØS-notifikasjon (2015)
Varsel om vedtak (2014)
Spørsmål til aktørene
Varsel om vedtak (2011)
EØS-notifikasjon (2011)
Vedtak (2011)
SDs vedtak (2012)
Tidligere vedtak (2006)