Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Tilsyn og veiledning Tilsyn og veiledning Forstyrrelse av elektronisk kommunikasjon - Nkoms praksis
Sist oppdatert

Forstyrrelse av elektronisk kommunikasjon - Nkoms praksis

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er myndighet for elektronisk kommunikasjon, og har blant annet tilsyn med at elektroniske kommunikasjonstjenester og utstyr skal virke sammen i Norge. Radio, TV, garasjeportåpnere, trådløse nettverk, amatørradioer og mobiltelefoner er eksempler på utstyr som bruker forskjellige deler av frekvensspekteret. Stort sett går dette problemfritt og uten forstyrrelser.

Det er imidlertid ikke mulig å forebygge all elektronisk støy, og iblant hender det at elektronisk utstyr forstyrrer elektronisk kommunikasjon. Dette kan for eksempel oppleves som skurring, at utstyr ikke virker som det skal eller andre forstyrrelser.

Dersom Nkom oppdager ulovlig frekvensbruk eller at utstyret som forstyrrer ikke overholder tekniske krav, vil Nkom kreve at bruken opphører og om nødvendig følge opp med sanksjoner.

I noen tilfeller hender det at elektronisk utstyr som overholder regelverket og som er lovlig omsatt på det norske markedet, likevel forstyrrer annet elektronisk utstyr. De som eier og bruker utstyret må da selv finne frem til en løsning, og avtale hva som skal til for at de ikke skal forstyrre hverandre.

I slike tilfeller griper Nkom i hovedsak kun inn i saker der viktige samfunnsinteresser blir berørt, eller hvor tjenester som skal ta vare på liv og helse blir forstyrret.

Nkoms praksis på området kan oppsummeres slik:

  1. Ulovlig bruk av frekvenser, eller bruk av utstyr som ikke oppfyller tekniske krav, må opphøre og vil bli stanset av Nkom.
  2. Hvis det ikke er påvist at bruken av frekvenser eller utstyr er ulovlig, vil Nkom som hovedregel kun kreve at bruken stanses hvis den går ut over viktige samfunnsinteresser.
    Nkom vil kreve umiddelbar stans i bruken av utstyr som forstyrrer tjenester for liv og helse, for eksempel nødsamband, uansett årsak.

I andre tilfeller må de involverte partene selv komme til enighet.

Last ned teksten i PDF-format (se høyre spalte).