Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #9 (2680-2690 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #9 (2680-2690 MHz)

Auksjon nummer 9 var en lukket førsteprisauksjon av frekvensressursene som var til overs etter auksjon nummer 8. Det var 10 MHz tilgjengelig i auksjonen i region 2,3 og 5 og Hafslund Telekom ble vinner med et bud på 2,7 millioner kroner.

Nyheter  

28. februar 2008 - Auksjonen avsluttet

I auksjonen av frekvenser i båndet 2680-2690 MHz har PT mottatt bud på NOK 2 700 000 fra Hafslund Telekom AS for frekvensbåndet 2680-2690 MHz i region 2, 3 og 5. PT mottok ikke andre bud. Den totale prisen for den solgte spektrumsmengden i frekvensbåndet 2500-2690 MHz ble dermed NOK 230 581 000.

Spektrumstillatelsen som vil bli tildelt er teknologi- og tjenestenøytrale, omsettelige og med en varighet på 15 år. Frekvensene kan bl.a. brukes til fast, nomadisk og mobilt trådløst bredbånd.

Generell informasjon

Post- og teletilsynet (PT) vil gjennomføre en åpen konkurranse i form av en auksjon for å tildele frekvensene i båndet 2680-2690 MHz (Region 2, 3 og 5). Disse frekvensbåndene ble ikke tildelt ved PTs auksjon av frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz i november 2007. PT har fått inn søknader på alle frekvensbåndene i etterkant av auksjonen, og siden etterspørselen er større enn ledige frekvensressurser vil tildelingen skje ved en auksjon. Hele spektrumsmengden vil bli auksjonert bort samlet. Spektrumstillatelsen vil bli tildelt ved en lukket førsteprisauksjon hvor det høyeste budet vinner, og vinneren må betale budet i sin helhet.

Spektrumstillatelsen vil omfatte terrestrielle radiotjenester på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og norske biland. Den vil være gyldig til 31. desember 2022. Tillatelsen vil være omsettelig, og alle former for omsetning (for eksempel leie, leasing eller regulært salg) tillates.

Spektrumstillatelsen er teknologinøytral. Dette innebærer at innehaveren av tillatelsen selv velger hvilken teknologi som tas i bruk.

Gebyr

Reglene om gebyr finnes i lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Mer informasjon om gebyr kan finnes i auksjonsreglementet.

Auksjonsregler

Auksjonsregler og auksjonsformat finnes her. Dokumenter for innlevering av bud i auksjonen finnes også i auksjonsreglementet. Merk at fristen for å levere bud er 28. februar kl 1200 (norsk tid). 

Åpning av bud

Budene vil bli åpnet på et møte hos PT 28. februar 2008 kl 1400 (norsk tid). Møtet er åpent for budgiverne og/eller deres representanter.

Spørsmål

Eventuelle henvendelser vedrørende auksjonen skal sendes til 2.6GHz.auction@npt.no. Spørsmål kan stilles på engelsk eller norsk. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort på engelsk.

Alle som ønsker å motta e-post med fortløpende informasjon om auksjonen, kan sende en e-post til 2.6GHz.auction@npt.no for å bli oppført på vår distribusjonsliste.