Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #20 (23 GHz - 22512 - 22519 / 23520 - 23527 MHz)
Sist oppdatert

Auksjon #20 (23 GHz - 22512 - 22519 / 23520 - 23527 MHz)

Post- og teletilsynet (PT) kunngjorde 17. oktober 2012 at tilsynet hadde mottatt en søknad om spektrumstillatelse som omfatter en 7 MHz duplekskanal med frekvensene 22512 - 22519 / 23520 - 23527 MHz i frekvensbåndet 23 GHz. Båndet er i Norge planlagt brukt til radiolinje (punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt).

Avslutning av 23 GHz-auksjonen

Auksjonen av en duplekskanal på 7 MHz i 23 GHz-båndet (22512 - 22519 / 23520 - 23527 MHz) er nå avsluttet. 

PT mottok ingen bud i auksjonen. Fristen for innlevering av bud var torsdag 25. april 2013 kl. 13.00 (norsk tid).

Frekvensressursene er dermed fortsatt ledige. I fremtidige auksjoner vil PT vurdere å stramme inn på kravet til bankgaranti. Det vil bli aktuelt å kreve bankgaranti allerede på søknadstidspunktet for å unngå at det gjøres unødvendig mye arbeid med tildeling av frekvensressurser der det ikke foreligger reell interesse for frekvensene. 

Gjennomføring av auksjonen

Fristen for å inngi konkurrerende søknader var 9. november 2012. Ved søknadsfristens utløp ble det konstatert overskuddsetterspørsel. De tilgjengelige frekvensressursene vil derfor bli tildelt ved auksjon.

Tildelingen vil skje i form av en auksjon med innlevering av bud i lukket konvolutt der høyeste bud vinner. I auksjonen vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Bankgaranti kreves for de som gir bud i auksjon. Auksjonen vil finne sted torsdag 25. april 2013. Frist for levering av bud er 25. april 2013 kl 13.00 norsk tid.

Auksjonsregler

Gjennomføringen av auksjonen m.m. er nærmere regulert i auksjonsreglene. Fristen for å komme med merknader til auksjonsreglene er mandag 8. april 2013 kl 13.00 (norsk tid). Merknader kan sendes på e-post til auksjon@npt.no

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende kunngjøringen og auksjonen rettes til Post- og teletilsynet ved elektronisk post til auksjon@npt.no

Spørsmål og svar vil bli offentliggjort på auksjonssiden (se lenger ned). Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen. Siste frist for innlevering av spørsmål er mandag 22. april 2013 kl. 13.00 (norsk tid). Alle spørsmål vil bli besvart på norsk, også spørsmål som eventuelt er stilt på engelsk.

Spørsmål og svar

Ingen spørsmål er mottatt.

Dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til auksjonen er tilgjengelig her.