Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #18 (2 GHz)
Sist oppdatert

Auksjon #18 (2 GHz)

2 GHz-auksjonen ble gjennomført 19. november 2012. Auksjonen ble avsluttet etter én runde og alle de ni blokkene ble solgt til minsteprisen på fem millioner kroner per blokk. TeliaSonera og Telenor vant fire blokker hver og Mobile Norway vant én blokk. Resultatet gjør at disse tre aktørene innehar samme spektrumsmengde i dette båndet (ca. 2 x 20 MHz).

Frekvensbåndet er i norsk frekvensplan i allokert til mobile tjenester på primær basis og er det båndet som er mest benyttet for å tilby mobilt bredbånd (3G, HSPA, etc.). Detaljert informasjon om frekvensallokeringer kan du finne på frekvens.npt.no.

Resultat

2 GHz-auksjonen ble gjennomført 19. november 2012. Auksjonen ble avsluttet etter én runde og alle de ni blokkene ble solgt til minsteprisen på fem millioner kroner per blokk. TeliaSonera og Telenor vant fire blokker hver og Mobile Norway vant én blokk. Resultatet gjør at disse tre aktørene innehar samme spektrumsmengde i dette båndet (ca. 2 x 20 MHz).

Det var fem registrerte budgivere til auksjonen. To av budgiverne trakk seg fra auksjonen, den siste 24 minutter før første runde skulle starte og etter at auksjonsprosessen var i gang. Ingen aktører kunne inneha mer enn fire blokker i 2 GHz-båndet (frekvenstak) og auksjonen stoppet derfor etter én runde.

Tidsplan

27. september Utkast til auksjonsreglement sendes på høring. Samtidig åpner perioden for påmelding til auksjonen.
22. oktober 2012 Frist for å registrere deltakelse i auksjon, innlevering av bankgaranti (for de som ikke har gjort det tidligere) og innspill på auksjonsreglement.
5. november 2012 Fastsettelse av endelig auksjonsreglement og publisering av dette
13. november Prøveauksjon
19. november 2012  Auksjonen starter

 
Hvilke frekvenser skal tildeles?

Figuren nedenfor viser hvilke blokker som er inkludert i tildelingen.

 auksjon-18-2ghz

Det er altså totalt ni blokker, to på 2 x 4,8 MHz og sju på 2 x 5,0 MHz, som skal tildeles i auksjonen.

Auksjonsreglementet beskriver hvordan blokkene gjøres tilgjengelig i auksjonen. Vi viser også til Samferdselsdepartementets brev av 15. mai 2012 som inneholder enkelte føringer for tildelingen. Brevet kan leses her.

Høring

PT gjennomførte høring av utkast til auksjonsreglement i perioden 27. september til 22. oktober 2012. Endringer som følge av høringen er beskrevet i et eget dokument.

Høringsinnspill

Auksjonsregler

Her finner du utkast til auksjonsreglement som gir regler for registrering i auksjonen og for hvordan auksjonen skal gjennomføres.

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Post- og teletilsynet ved elektronisk post til firmapost@npt.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen.

Dokumenter