Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #19 (Lokalradioblokka)
Sist oppdatert

Auksjon #19 (Lokalradioblokka)

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Post- og teletilsynet (PT) og Medietilsynet (MT) ble i mandat av 8. februar 2012 fra henholdsvis Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, bedt om å tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for Lokalradioblokka med varighet til 31. desember 2016. Gjennom denne tildelingen åpnes det for prøvedrift i Lokalradioblokka frem til ordinær oppstart 1. januar 2017. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av tillatelser og konsesjoner før utløpet av prøveperioden.

Vinnere av auksjonen i Lokalradioblokka

Medietilsynet og Post- og teletilsynet kunngjør med dette at auksjonen av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for prøvedrift i Lokalradioblokka med varighet til 31. desember 2016 nå er avsluttet. Digitalradio Norge AS vant region 1, 2, 8 og 19. SBS Radio Norge AS vant region 3. A-Media AS vant region 16.

Tre budgivere var kvalifisert for å delta i auksjonen. Tabellen under gir en oversikt over vinnerne i auksjonen.

Region

Navn på lokalregion

Vinner

Pris

1

Østfold

Digitalradio Norge AS

1 krone

2

Oslo, Asker, Bærum

Digitalradio Norge AS

1 krone

3

Akershus

SBS Radio Norge AS

120 000 kroner

8

Kongsberg, Drammen, Eiker

Digitalradio Norge AS

1 krone

13

Aust-Agder

Ingen bud

 

16

Ryfylke

A-Media AS

1 krone

19

Nordhordland

Digitalradio Norge AS

1 krone

26

Sør-Trøndelag

Ingen bud

 

Totalt 16 bud kom inn under auksjonen. Etter en rolig start med ett tidlig bud i region 3 - Akershus, økte budaktiviteten omtrent femten minutter før det annonserte sluttidspunktet 7. mars klokken 14.

Det kom inn bud i henholdsvis region 3 og 16 senere enn 10 minutter før sluttidspunktet. I henhold til auksjonsreglene punkt 4.1 ble sluttidspunktet forskjøvet med 10 minutter fra siste bud. Auksjonen ble først avsluttet klokken 14.12.23 for region 3 og klokken 14.07.53 for region 16.

Det ble ikke rapportert om noen tekniske problemer under auksjonen.

I regionene 13 og 26 ble det ikke lagt inn bud. Disse lokalregionene er dermed fortsatt ledig og vil bli tildelt direkte etter hvert som eventuelle søkere melder seg etter «først til mølla»-prinsippet. Denne ordningen vil fungere fram til og med 30. juni 2013.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen vil være gyldig til og med 31. desember 2016. Gjennom denne tildelingen åpnes det for prøvedrift i Lokalradioblokka frem til ordinær oppstart 1. januar 2017. Det vil bli en ny utlysning med ordinær tildeling av tillatelser og konsesjoner før utløpet av prøveperioden.

Anleggskonsesjonen utstedes med hjemmel i kringkastingsloven, mens frekvenstillatelsen utstedes med hjemmel i ekomloven.

Generell informasjon

Det er overskuddsetterspørsel i 8 av de 37 regionene.  Ressursene i disse 8 regionene vil bli tildelt ved auksjon.

Område 1

Østfold (8B)

Område 2

Oslo, Akershus, Bærum (13D)

Område 3 

Akershus (13B)

Område 8

Kongsberg, Drammen, Eiker (7B)

Område 13

Aust-Agder (13D)

Område 16

Ryfylke (10A)

Område 19

Nordhordland (11D)

Område 26

Sør-Trøndelag (11C)

 

Auksjonsregler

Nærmere informasjon om auksjonsreglene og auksjonsformatet finnes i auksjonsreglene.

Utkast til auksjonsreglene har vært gjenstand for høring. Høringsfristen var 12. desember 2012. 

PT mottok fire høringsinnspill.

I de endelige auksjonsreglene har bestemmelsene i auksjonsreglene punkt 1.2 annet avsnitt og punkt 5 siste avsnitt falt bort.

Tildeling gjennom den forestående auksjonen skal skje i samsvar med kravene til objektivitet, transparens, ikke-diskriminering og forholdsmessighet i ekomloven § 6-4. Identiteten til en av interessentene i auksjonen er allerede offentlig kjent og for å ivareta lovens krav er det inntatt en bestemmelse i auksjonsreglene under punkt 1.2 om at identiteten til alle kvalifiserte budgivere vil bli offentliggjort før auksjonen.

Om bankgaranti

Etter utlysningen har PT og MT har mottatt søknader med bankgarantier som har hatt gyldighet til 31. desember 2012. Søkere som har levert en slik bankgaranti som nå er utløpt trenger ikke levere en ny garanti for de områdene garantien gjaldt for. Søkerne må likevel levere ny bankgaranti dersom en søker på flere områder enn den opprinnelige søknaden og bankgarantien omfatter.

Interessenter som ikke tidligere har levert søknad må stille bankgaranti på vanlige vilkår som fastsatt i auksjonsreglene.

Prøveauksjon

Det vil bli avholdt prøveauksjon for registrerte budgivere 28. februar 2013. Budgiverne vil i løpet av prøveauksjonen få mulighet til å prøve ut de forskjellige funksjonene i auksjonssystemet, og få svar på eventuelle uklarheter.

Tidspunkt for auksjon

Auksjonen vil starte 7. mars 2013 kl. 10.00 med sluttidspunkt samme dag kl. 14.00 norsk tid.

Frist for registrering

Budgivere må være registrert for å kunne delta i auksjonen. Frist for registrering er 21. februar 2013.

Direktetildeling

Digital Radio Norge får direktetildelt frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka

PT og MT fattet 20. november 2012 vedtak om direktetildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for 24 av 37 lokalregioner til Digitalradio Norge AS (DRN). Bakgrunnen for tildeling var at DRN var eneste søker i de aktuelle regionene.

Tillatelsene og konsesjonene omfattet følgende lokalregioner:

Region nr

Navn på lokalregion

6

 VALDRES GUDBRANDSDAL

7

 HADELAND LAND TOTEN

9

 RINGERIKE HALLINGDAL NUMEDAL

10

 VESTFOLD

11

 GRENLAND DRANGEDAL

12

 VEST-TELEMARK

14

 VEST-AGDER

15

 JÆREN DALANE

20

 HARDANGER

21

 SOGN

22

 FJORDANE

23

 SUNNMØRE

25

 NORDMØRE

27

 FOSEN

28

 INDRE-TRØNDELAG

29

 NAMDALEN

30

 HELGELAND

31

 SALTEN

32

 OFOTEN

33

 LOFOTEN VESTERÅLEN

34

 HARSTAD

35

 NORD-TROMS

36

 VEST-FINNMARK

37

 ØST-FINNMARK

DRN leverte frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for 23 av 24 lokalregioner tilbake til PT og MT 27.12.2012.
DRN innehar nå kun frekvenstillatelse for område 10, Vestfold.

Flere direktetildelinger av konsesjoner i Lokalradioblokka

MT og PT fattet 13. desember 2012 vedtak om direktetildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for 5 lokalregioner til tre forskjellige aktører.

  • Regionene Solør og Hedmarken (4) og Østerdalen (5) ble tildelt Radiodrift AS
  • Regionene Haugaland (17) og Sunnhordland (18) ble tildelt A-Media AS 
  • Regionen Romsdal (24) ble tildelt Romsdals Budstikke AS

Videre fattet MT og PT 28. januar 2013 vedtak om direktetildeling av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for 2 lokalregioner til 911 Freelance Frode Andersen (P5 Telemark).

  • Regionene Grenland, Drangedal (11) og Vest-Telemark (12)
    MT og PT fattet også vedtak om direktetildeling av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon til Siddis Radio AS 5. februar 2013.
  • Regionene Dalane, Jæren (15)

Bakgrunnen for tildelingene var at en eller flere søkere trakk seg i de aktuelle regionene, noe som resulterte i at det bare gjensto en søker.

Ledige lokalregioner som vil bli tildelt etter søknad

Det er nå 20 ledige lokalregioner uten overskuddsetterspørsel som vil bli tildelt etter søknad. Viser til vedlagte kart. Disse lokalregionene vil bli tildelt direkte etter hvert som eventuelle søkere melder seg etter «først til mølla»-prinsippet. Denne ordningen vil fungere fram til og med 30. juni 2013.

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende kunngjøringen og auksjonen sendes til Lokalradioauksjon@npt.no. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort her. Identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort. Spørsmål og svar som blir gjort tilgjengelig gjennom denne tjenesten anses som kjent av deltakerne i auksjonen. Siste frist for innlevering av spørsmål er 4. mars 2013 (norsk tid). Alle spørsmål vil bli besvart på norsk, også spørsmål som eventuelt er stilt på engelsk.

Dokumenter

Alle relevante dokumenter knyttet til auksjonen er tilgjengelig her: