Generell informasjon om veilederen

Nkom har over tid fått henvendelser fra mobilnetteiere om at det kan være utfordrende å få tilgang til offentlige arealer for plassering av utstyr til mobil infrastruktur, og om stor variasjon i behandling av søknader om innplassering. I stortingsmeldingen «Vår digitale grunnmur» oppstiller regjeringen et mål om å bidra til en enhetlig praksis for tilgang til utplassering av mobil infrastruktur på offentlige bygg og grunn. Gjennom samtaler med mobilnetteiere, kommuner og fylkeskommuner har Nkom samlet erfaringer som danner grunnlag for anbefalingene som ble foreslått i høring 12. mai 2022.

Høring om veileder

-    Høringsbrev
-    Høring om veileder

Høringsinnspill