Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #11 (23 GHz)
Sist oppdatert

Auksjon #11 (23 GHz)

Auksjon nummer 11 var en lukket førsteprisauksjon av tre frekvensblokker i 23 GHz-båndet. Auksjonen ble gjennomført 12. november 2008 og Tele2 Norge ble vinner av alle blokkene med et samlet bud på 5,3 millioner kroner.

12. november 2008

Auksjonen av frekvenser i båndet 23 GHz avsluttet

I auksjonen av frekvenser i båndet 23 GHz har PT mottatt bud på NOK 400 000 for spektrumtillatelse 1, NOK 4 000 000 for spektrumtillatelse 2 og NOK 900 000 for spektrumtillatelse 3 fra Tele2 Norge AS. PT mottok for øvrig ett bud som ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon, og ett bud som ble avvist som for sent innkommet. Budgiverne hvis bud ble avvist vil ikke bli offentliggjort.

Spektrumstillatelsene som vil bli tildelt Tele2 Norge AS er teknologi- og tjenestenøytrale, omsettelige og med en varighet til 2023.

Eventuelle spørsmål kan sendes til 23GHz.auksjon@npt.no

Generell informasjon

Post- og teletilsynet (PT) vil gjennomføre en åpen konkurranse i form av en auksjon for å tildele frekvensene i båndet 22064 - 22204 og 23072 - 23212 MHz. Frekvensspekteret vil bli delt opp i tre lots, der lot 1 og lot 2 er på 2 x 56 MHz og lot 3 er på 2 x 28 MHz. Se figur 1 for illustrasjon.

Frekvensbåndinndeling 

Figur 1 - frekvensbåndets inndeling i tre lots

 Spektrumstillatelsene vil bli tildelt ved en lukket førsteprisauksjon hvor det høyeste budet på den enkelte spektrumslot vinner, og vinneren må betale budet i sin helhet. Budgiverne kan selv velge om de vil by på en, to eller tre lots. Det er ikke tillatt med kombinatoriske bud, dvs. at budet gis med vilkår om bestemt utfall av eventuelle andre bud budgiver har gitt i auksjonen.

Spektrumstillatelsen vil omfatte terrestrielle radiotjenester på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og norske biland. Den vil være gyldig til 31. desember 2022. Tillatelsen vil være omsettelig, og alle former for omsetning (for eksempel leie, leasing eller regulært salg) tillates.

Spektrumstillatelsen er teknologinøytral. Dette innebærer at innehaveren av tillatelsen selv velger hvilken teknologi som tas i bruk. 

Gebyr

Reglene om gebyr finnes i lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Mer informasjon om gebyr kan finnes i auksjonsreglementet.

Auksjonsregler

Auksjonsregler og auksjonsformat finnes her. Dokumenter for innlevering av bud i auksjonen finnes også i auksjonsreglementet. Merk at fristen for å levere bud er 12. november 2008 kl. 1300 (norsk tid).

Åpning av bud

Budene vil bli åpnet i et møte hos PT den 12. november 2008 kl.1400 (norsk tid). Møtet er åpent for budgiverne og/eller deres representanter.

Spørsmål

Eventuelle henvendelser vedrørende auksjonen skal sendes til 23GHz.auksjon@npt.no. Spørsmål kan stilles på engelsk eller norsk. Spørsmål og svar i anonymisert form vil bli offentliggjort på engelsk.

Alle som ønsker å motta e-post med fortløpende informasjon om auksjonen, kan sende en e-post til 23GHz.auksjon@npt.no for å bli oppført på vår distribusjonsliste.