Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #10 (10 GHz)
Sist oppdatert

Auksjon #10 (10 GHz)

Auksjon nummer 10 var en lukket førsteprisauksjon av 2 x 30 MHz i 10 GHz-båndet. Auksjonen ble gjennomført uten av det kom inn bud og frekvensene ble dermed stående ledige.

27. August 2008 

Auksjonen i frekvensbåndet 10GHz er avsluttet

I auksjonen av frekvenser i båndet 10 290 - 10 320 og 10 640 - 10 670 MHz kom det ikke inn noen bud innen fristen 27. august 2008 kl. 12:00. Disse frekvensene er derfor fortsatt ledige.  

Generell informasjon

Post- og teletilsynet (PT) vil gjennomføre en åpen konkurranse i form av en auksjon for å tildele frekvensene i båndet 10 290 - 10 320 MHz og 10 640 – 10 670 MHz. Hele spektrumsmengden vil bli auksjonert bort samlet. Spektrumstillatelsen vil bli tildelt ved en lukket førsteprisauksjon hvor det høyeste budet vinner, og vinneren må betale budet i sin helhet.

Spektrumstillatelsen vil omfatte terrestrielle radiotjenester på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og norske biland. Den vil være gyldig til 31. desember 2022. Tillatelsen vil være omsettelig, og alle former for omsetning (for eksempel leie, leasing eller regulært salg) tillates.

Spektrumstillatelsen er teknologinøytral. Dette innebærer at innehaveren av tillatelsen selv velger hvilken teknologi som tas i bruk.

Gebyr

Reglene om gebyr finnes i lov om elektronisk kommunikasjon § 12-1, jf. forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). Mer informasjon om gebyr kan finnes i auksjonsreglementet.

Auksjonsregler

Auksjonsregler og auksjonsformat finnes her. Dokumenter for innlevering av bud i auksjonen finnes også i auksjonsreglementet. Merk at fristen for å levere bud er 27. august 2008 kl 1200 (norsk tid).

Åpning av bud

Budene vil bli åpnet på et møte hos PT 27. august 2008 kl 1300 (norsk tid). Møtet er åpent for budgiverne og/eller deres representanter.

Spørsmål

Eventuelle henvendelser vedrørende auksjonen skal sendes til 10GHz.auksjon@npt.no. Spørsmål kan stilles på engelsk eller norsk. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort på engelsk.

Alle som ønsker å motta e-post med fortløpende informasjon om auksjonen, kan sende en e-post til 10GHz.auksjon@npt.no for å bli oppført på vår distribusjonsliste.