Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postregulering Poststandardisering
Sist oppdatert

Poststandardisering

Nkom er norsk fagorgan for post- og telestandardisering. Standardiseringssekretariatet utfører en rekke administrative og koordinerende oppgaver overfor internasjonale standardiseringsorganisasjoner og øvrige norske fagorganer.

Sekretariatet har ansvar for høring av utkast til telestandarder som lages av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) og poststandarder som utarbeides av CEN (Comité Européen de Normalisation). Videre sørger sekretariatet for å avgi norsk stemme ved votering innen disse områdene. Sekretariatet skal være et bindeledd for norsk industri inn mot standardiseringsarbeidet i ETSI og CEN.

De viktigste oppgavene for Nkom innen poststandardisering er høring og fastsettelse av standarder på postområdet. Nkom deltar i standardiseringsarbeidet som postmyndighet. Internasjonalt deltar Nkom i UPU (Union Postale Universelle) som er et FN-organ med hovedhensikt å sikre og videreutvikle gode posttjenester mellom landene. I europeisk sammenheng skjer det viktigste arbeidet innen poststandardisering i regi av CEN som har opprettet en egen komite for utvikling av standarder innen posttjenester og -utstyr.

I Norge er det ingen standarder som er pålagt aktørene i markedet. Samferdselsdepartementet har imidlertid avtale med Posten Norge, som leveringspliktig tilbyder, å måle fremsendingstid med utgangspunkt i EN13850. E-handel har ført til at stadig flere sender varer over landegrensene. Dette gir økt behov for standardisering av for eksempel tollbehandling og adresseinformasjon slik at sendingene ikke blir unødig forsinket. Dette er derfor prioritert arbeid for CEN. I tillegg gjør endringene fra tradisjonelle brev og til større sendinger som inneholder varer, at behovet for andre postbokser øker. Sikker levering og standarder for utforming av både selve postboksene og låsemekanismen har derfor fått økt oppmerksomhet de senere årene.

Høring og votering

Som fagorgan for standardisering mottar Nkom EN-standarder (harmoniserte standarder) til høring og votering fra CEN. Standardene legges ut til offentlig høring (Public Enquiry) under «Standarder til høring». På denne måten kan også de som ikke deltar direkte i standardiseringsarbeidet påvirke resultatet. Kommentarer til standardene kan sendes til firmapost@nkom.no.

Alle høringssvar blir vurdert, før Nkom stemmer på Norges vegne i CEN.

Tilgang til standarder

Tilgang til standarder

EN-standarder innen postområdet gjøres også om til Norsk Standard og publiseres av Standard Norge. Publiserte standarder, rapporter m.m. fra blant annet CEN kan kjøpes fra Standard Online AS i elektronisk eller papirformat.
Har du spørsmål vedrørende poststandardisering så ta kontakt med sekretariatet på epost firmapost@nkom.no.

Standardiseringen i Norge

"Standardiseringen i Norge" er betegnelsen for den totale nasjonale standardiseringsvirksomheten og er omtalt på www.standard.no.