Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt
 
Bildet av Tryvannstårnet.
Knapt målbar hverdagsstråling

Målinger Nkom har gjort, viser at trådløse nettverk er den kilden som bidrar minst til eksponering av elektromagnetisk stråling av de kildene vi omgir oss med i hverdagen.

Les mer om temaet her.

Ekomnettgruppa i Nkom
- Nkom ser en gledelig økning i antall autoriserte virksomheter for elektroniske kommunikasjonsnett. Flere ser verdien av kvalitetsstempelet som en autorisasjon gir, og som dessuten er lovpålagt, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har regulert sektoravgifter og gebyr med virkning fra 1. januar 2020. Dette med hjemmel i § 5 i forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside.