Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt
 
Bildet av Tryvannstårnet.
Knapt målbar hverdagsstråling

Målinger Nkom har gjort, viser at trådløse nettverk er den kilden som bidrar minst til eksponering av elektromagnetisk stråling av de kildene vi omgir oss med i hverdagen.

Les mer om temaet her.

Nkom-bygget 2016
Telenor er utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling, og blant annet pålagt å gi andre tilbydere tilgang til sitt fibernett. Etter en bransjedialog i Bredbåndsforum og høring, presiserer nå Nkom kravene og pålegger Telenor å ferdigstille et nytt tilgangsprodukt for andre tilbydere innen 6 måneder.
Kurve
Nkom forbereder auksjon av frekvensressurser som brukes til radiolinje. Auksjonen starter 6. mai 2020, og fristen for å registrere seg var 12. mars. Nkom offentliggjør nå hvem som har registrert seg for å delta.
Nkom-visittkort
Nkom varsler at Telenor fortsatt må la konkurrenter bruke selskapets mobilnett der de ikke selv har dekning, men endrer betingelsene. Den nye reguleringen skal særlig stimulere selskaper som vil investere i egen infrastruktur, og legge til rette for tre uavhengige mobilnett over hele landet.