Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt
 
Bildet av Tryvannstårnet.
Knapt målbar hverdagsstråling

Målinger Nkom har gjort, viser at trådløse nettverk er den kilden som bidrar minst til eksponering av elektromagnetisk stråling av de kildene vi omgir oss med i hverdagen.

Les mer om temaet her.

Nkom-bygget 2016
Telenor har unnlatt å utlevere opplysninger som er nødvendig for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal kunne føre nødvendig tilsyn med tilgangspriser. Høsten 2018 varslet derfor Nkom at Telenor ville bli ilagt overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner. Telenors kommentarer til varselet endret ikke Nkoms vurderinger om at det er grunnlag for å ilegge selskapet overtredelsesgebyr.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2018 gjennomført tilsyn med Svalbardfiberen og Space Norway AS. Space Norway har fått frist til 18. februar 2019 med å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvik.
Nkom-visittkort
European Regulators Group for Postal Services (ERGP) har nå publisert rapporten «Developments in the postal sector and implications for regulation» for offentlig høring. Rapporten oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene som har konsekvenser for postmarkedet, og hvilke regulatoriske konsekvenser utviklingen har og vil ha i tiden fremover.