Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Kringkasting Analog radio (FM) FM-radio i Norge
Sist oppdatert

FM-radio i Norge

Frekvensbåndet 87,5 -108 MHz omtales som "FM-båndet". FM-båndet er i nasjonal frekvensplan planlagt for FM-lydkringkasting med radiosystem basert på anbefaling BS.450 fra ITU-R, populært kalt FM-radio.

Fram til og med 31.12.2017 har det eksistert fem landsdekkende tillatelser til FM-radio i Norge: NRKs P1, P2 og P3 og de kommersielle riksdekkende radioene P4 og Radio Norge. På grunn av Regjeringens beslutning om å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2017 ble FM sendinger fra disse aktørene slukket i løpet av 2017. Les mer om slukkeplan for det riksdekkende radionettet på Medietilsynet sine sider.

Lokalradio FM er i Norge delt opp i 141 områder. I noen av områdene er det ressurser for flere sendernett, totalt 178 sendernett fordelt på de 141 områdene. I Meld. St. 24 defineres rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. Stortingsmeldingen legger fram konklusjon på hvilke kategorier lokalradioer som skal ha anledning til å fortsette på FM og hvilke som må slukke.

Finnsenderen.no gir en oversikt over hvor operative FM-senderne er plassert.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler frekvenstillatelser som gir rett til å bruke bestemte frekvenser i et sendernett. Medietilsynet tildeler innholdskonsesjon som gir rett til å sende innhold på sendernettet. For å sende radio på et sendernett er det nødvendig å inneha både en innholdskonsesjon og en frekvenstillatelse. Det er mulig å søke om frekvenstillatelse og tilhørende innholdskonsesjon for ledige lokalradiosendernett, og i sendernett hvor det er tildelt midlertidig allmennradiokonsesjon. Det er utarbeidet en oversikt med detaljert informasjon om lokalradio-områdene, sendernettene og frekvensinnehaverne, som finnes i menyen til høyre. For informasjon om søknadsprosessen, se dokumentet; fremgangsmåte for å søke om frekvenstillatelser.

I tillegg til de lokale konsesjonene er det mulig å søke om midlertidige FM-tillatelser for kringkasting i forbindelse med tidsbegrensede arrangementer. Se mer informasjon om midlertidige søknader til FM-tillatelser til arrangementer.

Innehavere av frekvenstillatelser er pålagt å betale et årlig frekvensgebyr, jf. ekomloven §12-1 og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.