Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Internettpolitikk Internet Governance Forum (IGF)
Sist oppdatert

Internet Governance Forum (IGF)

IGF ble opprettet av FNs generalsekretær etter beslutning i Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet (WSIS) i 2005.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for forvaltningen av sentrale internettressurser og har representert Norge i IGF siden opprettelsen i 2006.

Flere land har etablert egne nasjonale IGF for å stimulere til samarbeid mellom ulike aktører. Norge er ett av disse landene, og Nkom arrangerer hvert år til Nasjonalt IGF. Både offentlige og private aktører, næringsliv og akademia blir invitert til å delta.