eID er forkortelsen for elektronisk identifikasjon, som for eksempel BankID og MinID.

eIDAS vil kunne gjøre det enklere for innehavere av eID fra andre EU/EØS-land å benytte norske offentlige nettjenester som bruker det relevante eIDAS-sikkerhetsnivået. Dette gjelder uavhengig av hvor personen fysisk oppholder seg. Ved at de kan gjenbruke sin utenlandske eID, slipper de å skaffe seg et norsk elektronisk identitetsbevis for å benytte tjenestene. Tilsvarende vil norske nettbrukere kunne få mulighet til å gjenbruke sin eID i andre EU/EØS-land.

Hvordan selvdeklarere en eID?

Tilbydere av eID-ordninger skal etter selvdeklarasjonsordning sende inn skjema for melding om sine ordninger for elektronisk identifikasjon. Tilbydere erklærer ved melding at forskriftens krav er oppfylt for deklarerte sikkerhetsnivå «høyt», «betydelig» eller «lavt».

Ny selvdeklarasjonsforskrift ble vedtatt 21. november 2019 og trådte i kraft samme dag. Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge samt å legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon.

Forskriften er gitt med hjemmel i lov om elektroniske tillitstjenester § 2. Det er gitt en overgangsperiode på seks måneder (jf. forskriftens § 22), slik at selvdeklarasjonsforskriften av 21. november 2005 oppheves 21. mai 2020. Dette for å gi tilbydere av eID-ordninger tid til å tilpasse seg nye krav.

Forskriften gjelder for tilbydere som er etablert i Norge.

Formålet med selvdeklarasjonsforskriften er å definere sikkerhetsnivåer og tilsynsregime for elektroniske identifikasjonsordninger (eID-ordninger) og dermed øke tilliten til og bruken av elektroniske identifikasjonstjenester i Norge.

Forskriften skal også legge til rette for grenseoverskridende bruk av elektronisk identifikasjon, ved at selvdeklarerte eID-ordninger kan meldes til EU-kommisjonen og dermed omfattes av anerkjennelsesplikten i eIDAS-forordningen artikkel 6.

Oversikt over registrerte tilbydere av eID

Nedenfor følger en liste over selvdeklarerte eID-ordninger med opplysninger om hvilke eID-nivåer som tilbyderne har selvdeklarert:

Buypass AS

Nettside: http://www.buypass.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

Buypass ID på smartkort

Høyt

 

Buypass ID i mobil

Høyt

 

Commfides Norge AS

Nettside: https://www.commfides.com/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

Commfides eID

Høyt

 

Bankenes ID-tjeneste AS

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

RA for Bankenes ID-tjeneste

BankID på mobil

Høyt RA for Bankenes ID-tjeneste

Danske Bank

Nettside: https://www.danskebank.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

 

BankID på mobil

Høyt

 

DNB Bank ASA

Nettside: https://www.dnb.no

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

RA for DNB Bank

BankID på mobil

Høyt

RA for DNB Bank

Eika Gruppen AS

Nettside: https://www.eika.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

RA for Eika

BankID på mobil

Høyt

RA for Eika

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Nettside: https://www.nordea.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

-

BankID på mobil

Høyt

-

SpareBank 1 Utvikling DA

Nettside: https://www.sparebank.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

BankID

Høyt

RA for SpareBank 1

BankID på mobil

Høyt

RA for SpareBank 1

Digitaliseringsdirektoratet

Nettside: http://eid.difi.no/

eID

Sikkerhetsnivå

RA

MinID

Betydelig

 

Oversikt over registrerte tilbydere etter den gamle selvdeklarasjonsordningen

Se oversikt over over registrerte tilbydere etter den gamle selvdeklarasjonsordningen

Namn og kontaktinformasjo Sertifikatklasse Sertifikatpolicy Merknad

Buypass AS

P.b. 4364
Nydalen,
0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

Person-Høgt

Certificate Policy Buypass Class 3 Certificates

-

Commfides Norge AS

P.b. 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

Person-Høgt

Commfides Natural Person CP/CPS

-

Buypass AS

P.b. 4364
Nydalen,
0402 Oslo

Tlf:
23 14 59 00

Faks:
23 14 59 01

http://www.buypass.no/

Verksemd

Certificate Policy for Buypass Class 3 Enterprise Certificates

-

Commfides Norge AS

P.b. 405, 1327 Lysaker

Tlf:
920 96 070

Faks:
67 10 50 10

http://www.commfides.com/

Verksemd

Commfides Legal Person CP/CPS

-

Bankenes ID-tjeneste AS

P.b. 7999 5020 Bergen

Tlf:
55 21 73 97

959 42 375

Person - Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00
Faks:
22 48 84 70

http://www.nordea.no/

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

-

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Postboks 778 sentrun, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Danske Bank

Postboks 4700, 7466 Trondheim

Tlf:
08540
Faks:
81 00 09 01

www.danskebank.no

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagra kvalifiserte sertifikat til personkundar

-

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

Person-Høgt

Norsk BankID sertifikat-policy for banklagra kvalifiserte sertifikat til tilsette

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Eika Gruppen AS

Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Tlf:
22 87 81 00
Faks:
22 87 81 70

http://eika.no/

Person-Høgt

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank I

DNB Bank ASA

0021 Oslo

Tlf:
03 000
Faks:
22 48 18 710

http://www.dnb.no/

Person-Høgt

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

SpareBank 1 Utvikling DA

Postboks 778 sentrun, 0106 Oslo

Tlf:
21 02 50 50
Faks:
21 02 50 51

http://www.sparebank1.no/

Person-Høgt 

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder

RA som er tilknytt utferdar

Om RA (registerings- autoritet) for Norsk Bank ID

Nordea Bank ABP, filial i Norge

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf:
22 48 50 00

Faks:
22 56 81 80

http://www.nordea.no/

Person-Høgt

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder  

Bankenes ID-tjeneste AS

P.b. 7999 5020 Bergen

Tlf:
55 21 73 97

959 42 375

Person-Høgt

Sertifikatpolicy for BankID på mobil - kvalifiserte sertifikater til personkunder RA som er tilknytt utferdar

Nkom er utpekt som tilsynsorgan og eID-ordningene underlegges det norske tilsynsregimet i henhold til selvdeklarasjonsforskriften.

Anerkjennelse av utenlandske eID

eIDAS innfører en plikt for offentlige myndigheter til å anerkjenne meldte elektroniske identitetsbevis fra andre medlemsland.

Anerkjennelsesplikten gjelder kun dersom medlemsstaten for den aktuelle tjenesten bruker en eID som er på sikkerhetsnivå betydelig eller høy. I utgangspunktet er det et nasjonalt anliggende å beskrive hvilket nivå en eID-løsning tilfredsstiller, og om det har et tilsvarende eIDAS-nivå. Det utenlandske identitetsbeviset må være på et sikkerhetsnivå som er like høyt eller høyere enn det nivået som kreves i den nasjonale tjenesten.
 
Anerkjennelsesplikten innebærer at eID-en skal anerkjennes som et bevis for identiteten til den innloggede på samme måte som andre identitetsbevis innenfor samme sikkerhetsnivå. Det er imidlertid kun anerkjennelsen av autentiseringen som reguleres direkte av eIDAS
Det etableres ingen plikt til å melde egne eID-løsninger.

I Norge er digitaliseringsdirektoratet utpekt som meldingsmyndighet overfor EU-kommisjonen.

Eksterne lenker