Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Spektrum
Sist oppdatert

Spektrum

Forvaltningen av spektrumsressursene innebærer planlegging, tildeling og tilsyn av statens frekvensressurser, og avdelingens arbeidsområde omfatter alle disse oppgavene. Avdelingen har også ansvar for oppfølgingen av internasjonale forpliktelser på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.
Espen Slette
Fungerende avdelingsdirektør
Espen Slette

Medarbeiderne i avdelingen arbeider med juridiske, økonomiske og teknologiske problemstillinger, og har blant annet kompetanse innen telekommunikasjon, radiosystemer og tildelingsmetoder. 

Fagsjef – juridisk

Juridisk fagsjef har ansvar for helhetlig koordinering av det juridiske arbeidet i avdelingen. Juridisk fagsjef er den del av avdelingens ledergruppe og bistår med ledelsesstøtte innenfor strategisk planlegging, juridisk ressursutnyttelse og koordinering av avdelingens faglige arbeid på tvers av fagseksjonene og mellom avdelingene i Nkom.

Sidsel Huse

Fagsjef
Sidsel Huse

Seksjonene

Avdelingen er delt inn i to seksjoner: 

Spektrumsplanlegging

Bent André Støyva

Seksjonen har i hovedsak ansvar for planleggingsfasen av frekvensforvaltningen. Dette innebærer at seksjonen har hovedansvar for overordnet frekvensplanlegging, internasjonalt harmoniseringsarbeid, arbeid med nasjonal frekvensplan og innledende planlegging av frekvenstildelinger, herunder samfunnsøkonomiske analyser, tekniske studier og utredningsoppdrag.Seksjonen har også ansvar for koordinering og innmelding av satellittsystemer og satellittjordstasjoner.

Seksjonssjef
Bent André Støyva 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Spektrumstildeling

Svend Albert Toft

Seksjonen har i hovedsak ansvar for å behandle søknader om frekvenstillatelser, gjennomføre frekvenstildelinger og utstede frekvenstillatelser. Tildelingene skjer ved utstedelse av individuelle sender- og spektrumstillatelser, og i noen tilfeller benyttes auksjon der dette er påkrevd. Seksjonen har også ansvaret for å gjennomføre nødvendig frekvenskoordinering mot naboland og deltar i internasjonalt harmoniseringsarbeid innenfor ulike fagfelt.

Seksjonssjef
Svend Albert Toft 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen