Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Offentlig journal – eInnsyn
Sist oppdatert

Offentlig journal – eInnsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentlige journal finner du nå på nettstedet https://einnsyn.no. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.

Offentlig journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om saker og dokumenter.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentleglova.

Journalen legges ut ca 3 virkedager etter registrering. I forbindelse med høytider som jul og påske kan det gå noe lenger tid.

Innsynsbegjæringer besvares per e-post så snart som mulig. Enkle henvendelser vil i størst mulig grad bli besvart samme dag som de er mottatt, maksimalt etter 2 til 3 dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid.

Eventuelle avslag på innsyn meddeles skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du hos Lovdata.