Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Nkoms samarbeidspartnerar
Sist oppdatert

Nkoms samarbeidspartnerar

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samarbeider med ei rekkje styresmakter og organisasjonar som har oppgåver som grensar opp imot ansvarsområda som tilsynet arbeider med. Nkom har eigne avtaler med nokre av aktørane, særleg om korleis ein skal samordne arbeidet og halde kvarandre orienterte.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Konkurransetilsynet 
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens strålevern
 • Luftfartstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Kystverket
 • NBTC Thailandske myndigheter 
 • Nordisk MoU
 • Norsk Romsenter
 • Medietilsynet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • UKE Poland
 • Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI)
 • Petroleumstilsynet
 • Nordisk-Baltisk ekom
 • Sysselmannen på Svalbard