Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid IGF (Internet Governance Forum)
Sist oppdatert

IGF (Internet Governance Forum)

IGF ble opprettet av FNs generalsekretær i 2006 etter en beslutning på Verdenstoppmøtet om informasjonssamfunnet (WSIS-World Summit on the Information Society) som FN avholdt i Geneve i 2003, med fortsettelse i Tunis i 2005.

IGF er ingen egen permanent organisasjon, men et løst sammensatt forum for dialog og diskusjon om grunnleggende spørsmål som gjelder Internett, og som er av interesse både for myndigheter og andre.

IGF er åpent for alle som jobber med administrasjon, drift, trafikk, innhold m.m. knyttet til Internett. Her deltar representanter fra ulike myndigheter, tekniske fagmiljøer, næringsliv, private og offentlige organisasjoner og universitets- og forskningsmiljøer. IGF treffer ingen beslutninger, men er en arena for meningsutveksling og diskusjon om Internett, som ofte beskrives som vår tids viktigste infrastruktur for økonomisk vekst og utvikling i global målestokk.

IGF ble første gang arrangert i Athen i 2006 og deretter i Buenos Aires i 2007. Etter Verdenstoppmøtets beslutning i 2005 skulle IGF holdes på årlig basis i ytterligere tre år, i 2008 i Hyderabad (India), i 2009 i Kairo (Egypt) og i 2010 (sted ikke besluttet). FNs hovedforsamling vil innen utløpet av perioden ta stilling til om IGF skal videreføres.

Nkom deltar i IGF som norsk forvaltningsmyndighet med ansvar for sentrale internettressurser som navnesystemet (DNS) og annen infrastruktur innen elektronisk kommunikasjon. Vårt siktemål er å ivareta norske interesser relatert til både offentlige og private områder.