Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid IEC (International Electrotechnical Commitee)
Sist oppdatert

IEC (International Electrotechnical Commitee)

IEC utvikler globale standarder for å fremme elektrisk sikkerhet, kvalitet, miljø, energieffektivitet og fornybar energi i elektroniske produkter. Europeiske standarder refererer ofte til IEC-standarder.

Tabellen viser hvilke grupper i IEC som Nkom deltar i:

IEC

Kommentar

IEC TC 108

Standardisering av sikkerhet i elektrisk utstyr innenfor områdene audio/video, informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi.

IEC TC 108 HBSDT

Utarbeidelse av ny sikkerhetsstandard for multimediautstyr (audio/video, IT og telekom), denne skal erstatte IEC 60950-1 og 60065.

IEC TC 108 MT 1

Vedlikehold av standarden IEC 60065 (omfatter blant annet digital-TV med kommersielt grensesnitt)

IEC TC 108 MT 2

Vedlikehold av standardene i IEC 60950-serien (omfatter IT og telekom)

IEC TC 80

Maritim navigasjon og radiokommunikasjonsutstyr og systemer

CISPR (The International special committe on Radio Interference)

CISPR er en underkomité til IEC som fokuserer spesielt på å redusere elektromagnetiske forstyrrelser knyttet til elektrisk utstyr. Standardene som utvikles av CISPR gir blant annet målemetoder for elektromagnetisk stråling og elektromagnetisk immunitet.

http://www.iec.ch/

Tabellen viser hvilke grupper i CISPR som Nkom deltar i:

CISPR

Kommentar

CISPR Plenum

 

CISPR H

Generiske standarder for måling av utsendt elektromagnetisk støy og vedlikehold av database med EMC-parametre knyttet til radiotjenester

CISPR I

 EMC for IT og multimediautstyr

CISPR I WG2

Standardisering for måling av utsendt elektromagnetisk støy for IT/telekom/multimediautstyr.

CISPR I PLT

Utarbeidelse av krav til PLT-utstyr

CISPR I WG4

Standarder for testing av immunitet mot elektromagnetisk støy for IT/telekom/multimediautstyr