Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Internasjonalt arbeid ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Sist oppdatert

ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN er et ikke-kommersielt selskap basert i California, og har som oppgave å koordinere arbeidet internasjonalt med domenenavn, IP-adresser og autonome systemnummer. ICANN arbeider også med sikker og stabil drift av domenenavnsystemet (DNS), og koordinerer utviklingen og operasjonen av DNS root-servere.

GAC (The Governmental Advisory Committee)

The Governmental Advisory Committee er et rådgivende organ for ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). GAC består av representanter fra nasjonale myndigheter og multinasjonale myndighets- og traktatorganisasjoner som f.eks. ITU, OPEC og WIPO, samt distinkte økonomiske enheter anerkjent i internasjonale fora.

GAC gir råd til ICANN om aktiviteter på internettområdet som angår nasjonale interesser, spesielt på områder der det er gjensidig påvirkning mellom ICANNs politikk, nasjonal og internasjonal rett og internasjonale avtaler.

GAC er et rådgivende organ og har derfor ingen rettslig autoritet til å pålegge ICANN krav, men formidler jevnlig sine anbefalinger til ICANNs styre. GAC har imidlertid gradvis fått stadig mer betydning, og ICANN retter seg i større grad enn tidligere etter råd fra GAC.

http://www.gac.icann.org/