Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Nummerforvaltning Tildeling og bruk av mobilnummer til mVoIP og andre nye tjenester
Sist oppdatert

Tildeling og bruk av mobilnummer til mVoIP og andre nye tjenester

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sendte 22. september 2014 ut høring om tildeling og bruk av nummer for landmobile tjenester (mobilnummer) for mobil Voice over IP (mVoIP) og andre nye tjenester. Formålet med høringen var å motta synspunkter og innspill fra berørte aktører på Nkoms foreløpige vurderinger og andre relaterte problemstillinger. Høringsfristen var 20.oktober 2014, og Nkom mottok 13 høringssvar.

Nkom har på bakgrunn av høringsdokumentet og mottatte høringssvar kommet frem til noen prinsipper som skal gjelde for tildeling og bruk av mobilnummer for mVoIP og andre nye tjenester.

Nkom åpner for at 8-sifrede mobilnummer kan tildeles og brukes for tilbud av mVoIP-tjenester dersom disse kan betegnes som fullverdige mobiltelefontjenester. For å kunne regnes som en fullverdig mobiltelefontjeneste, må tjenesten samlet tilby både

  • innkommende og utgående taletjenester ved hjelp av nummer fra nasjonal nummerplan, 
  • ordinær SMS-funksjonalitet og 
  • datatjenester.

Nkom har til nå vært tilbakeholden med å tildele mobilnummer til tjenester som tidligere ikke har fått tildelt slike nummer all den tid flere regulatoriske spørsmål har vært uavklart. Spørsmålet om nye typer mobilrelaterte tjenester skal få bruke mobilnummer reiser problemstillinger knyttet til bl.a. graden av likhet/byttbarhet med ordinær mobiltelefoni, likebehandling mellom aktører og nummerplanlegging.

Nkom skal sikre en effektiv og ressursbesparende forvaltning som gir tilbydere en lik og nødvendig tilgang til aktuelle nummerressurser. Nkoms praksis skal ikke være et hinder for utvikling av tjenester, men skal samtidig sikre at viktige hensyn blir ivaretatt. Mobilnummer er en meget begrenset ressurs, og derfor er det spesielt viktig at denne ressursen forvaltes på en bærekraftig måte.

Dokumentet «Tildeling og bruk av mobilnummer» (PDF) gir prinsipper som vil gjelde for tildeling og bruk av mobilnummer. Prinsippene gjelder både for nummerserier som er tildelt fra Nkom og for enkeltnummer som er portert inn til en tilbyder.