Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Veiledning for tilbydere
Sist oppdatert

Veiledning for tilbydere

Pliktene som gjelder for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjenester følger av ekomloven og tilhørende forskrifter (ekomforskriften, nummerforskriften mv.).

De mest sentrale pliktene er samlet i dokumentet "Veileder for ekomtilbydere". Oversikten i dette dokumentet er ikke fullstendig eller uttømmende, og tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket.

Noen av pliktene gjelder alle tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og offentlig elektronisk kommunikasjonstjenester (ekomtilbydere), mens enkelte forpliktelser bare gjelder tilbydere av offentlig telefontjeneste (telefonitilbydere).

Ekomtilbyder

Alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester. I ekomloven defineres tilbyder som: ”enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr andre tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste”. I eget vedlegg i dokumentet "Veileder for ekomtilbydere" forklares begrepene elektronisk kommunikasjon, -nett, og -tjeneste.

Telefonitilbyder

En ekomtilbyder som tilbyr offentlig telefontjeneste. Se vedlegg i dokumentet "Veileder for ekomtilbydere" for ekomlovens definisjon av telefontjeneste. Telefontjeneste omfatter både mobil- og tradisjonell fasttelefoni (PSTN/ISDN). Telefontjeneste omfatter også bredbåndstelefoni som er tilrettelagt for alle-til-alle kommunikasjon, dvs. at man både kan ringe til og motta samtaler fra mobilnett og fastnett (PSTN/ISDN). Se Nkoms prinsippnotat 14. juni 2006 for nærmere omtale av bredbåndstelefoni.

Hvis pliktene ikke overholdes, kan det være aktuelt med sanksjoner. Disse omtales i etterkant av beskrivelsen av plikter i dokumentet "Veileder for ekomtilbydere". Avslutningsvis omtales også tilbydergebyr.

Ta kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvis du er i tvil om rettigheter og plikter som følger av ekomregelverket.