Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett
Sist oppdatert

Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett

Reguleringen av internasjonal gjesting gjelder bruk av mobile tjenester i EØS-området. I Norge som i resten av EØS er det fra 15. juni 2017 innført endringer i regelverket som innebærer at samtaler, SMS og datatrafikk på reise innenfor EØS ikke skal koste mer enn hjemme, såkalt Roam Like at Home.

Regelverket for internasjonal gjesting

Europaparlamentet og Rådet vedtok 25. november 2015 en forordning om nettnøytralitet og internasjonal gjesting (2015/2120). Forordningen endrer gjeldende forordning om internasjonal gjesting (531/2012) og legger grunnlag for å innføre Roam Like at Home fra 15. juni 2017.

Endringene ble tatt inn i EØS-avtalen 29. april 2017 og gjort gjeldende fra 1. juni 2017.

I tillegg består regelverket av:

  • Gjennomføringsforordning 15. desember 2016 nr 2016/2286 om regler for Rimelig bruk og bærekraftsmekanismen
  • Gjennomføringforordning 16. desember 2016 nr 2016/2292 om vektet gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser
  • Endringsforordning 9. juni 2017 nr 2017/920 om grossistregulering.  

Disse tre forordningene ble tatt inn i EØS-avtalen 13. juni 2017 og gjort gjeldende fra samme dato.

Roam Like At Home

De nye reglene for bruk av mobilabonnement på reise innebærer at sluttbruker ikke skal betale ekstra for samtaler, SMS eller datatrafikk på reise i andre EØS-land. Reglene gjelder ikke når sluttbruker ringer fra Norge og til utlandet.

Tilbyder har imidlertid mulighet til å stille krav om «Rimelig bruk» (Fair Use Policy). Tilbyders krav til «Rimelig bruk» kan kun innebære et eller flere av følgende krav:

  • Sluttbruker må være innbygger eller ha andre stabile forbindelser til tilbyders hjemland.
  • Sluttbruker må over en fire måneders periode oppholde seg og bruke mobilen mer hjemme enn på reise i EØS-land.
  • For datapakker som kvalifiserer for å være såkalt «open bundle» (pris ex mva/antall GB<regulert grossistpris), kan RLAH begrenses til en kvote tilsvarende abonnementets pris ex mva/regulert grossistpris *2.
  • For tradisjonelle kontantkort kan databruken begrenses til en kvote tilsvarende resterende saldo når sluttbruker tar i bruk gjestingstjenester/regulert grossistpris (dette kravet kan kun stilles dersom tilbyder ikke stiller krav om innbyggerstatus eller andre stabile forbindelser).

Dersom sluttbruker ikke oppfyller eller overskrider ett av punktene ovenfor kan tilbyder kreve et prispåslag tilsvarende gjeldende regulert grossistpris.

En forutsetning for at tilbyder kan benytte kravene til «Rimelig bruk» er at disse er tydelig kommunisert til sluttbruker (sammen med prisvilkår på hjemmesiden) og til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Transparens og strukturelle krav

I følge gjeldende forordning skal tilbyderne sende en velkomst-SMS med prisinformasjon hver gang sluttbruker gjester et annet land, både innenfor og utenfor EØS-området.

Det skal også tilbys varslings- og sperretjeneste for datatrafikk både innenfor og utenfor EØS-området. Sperregrensen er på 50 Euro, omregnet til norske kroner utgjør dette rundt kr 586,- (inkl. mva.). Innenfor EØS skal kun datatrafikk fakturert per MB akkumuleres i grunnlaget for sperretjenesten (ikke bruk innenfor abonnementets inkluderte datavolum).

Når dataforbruket til sluttbruker når 80 prosent av den pålagte sperregrensen skal tilbyder varsle om dette. Når sperregrensen nås, skal datatjenesten stenges, forutsatt at sluttbruker ikke aktivt gir beskjed om at hun eller han ønsker å fortsette bruken. Denne mekanismen gir trygghet for å bruke mobiltelefonen også til datatjenester, uten å risikere svært høy regning i etterkant.

I enkelte land utenfor EØS kan det være vanskelig å tilby denne sperretjenesten. I slike tilfeller skal du sluttbruker få beskjed om dette via SMS når hun eller han ankommer landet.

Oppfølging av tilbydernes etterlevelse av regelverket

Nasjonale tilsynsmyndigheter er pålagt å overvåke at tilbyderne av internasjonal gjesting etterlever kravene i forordningen. Nkom henter i denne sammenheng inn data på halvårlig basis fra norske tilbydere og rapporterer disse dataene videre til Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), som sammenstiller dataene fra alle nasjonale tilsynsmyndigheter i BEREC International Roaming Benchmark Data Report. Rapportene er videre en del av Kommisjonens grunnlag for evaluering av regelverket for internasjonal gjesting.

Hvor gjelder EUs regelverk for internasjonal gjesting?

Denne listen viser hvilke land EUs regelverk gjelder i:

  • Alle de 28 EU-medlemslandene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland (inkl. Åland), Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia (inkl. Gibraltar), Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
  • Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique, Fransk Guyana, Saint-Martin Asorene, Madeira og Kanariøyene.
  • EFTA-landene: Island, Liechtenstein og Norge.

Regelverket gjelder ikke utenfor EØS, for eksempel ikke i Sveits, Monaco, San Marino, Andorra, Kanaløyene og Isle of Man.