Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Leveringspliktige tjenester
Sist oppdatert

Leveringspliktige tjenester

Staten har avtale med Telenor om å tilby leveringspliktige tjenester.

Staten v/Samferdselsdepartementet (SD) inngikk i 2004 avtale med Telenor ASA om å tilby leveringspliktige tjenester. Avtalen innebar bl.a. at Telenor fikk plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett over hele landet, offentlige betalingstelefoner, nummeropplysningstjeneste, telefonkatalog og særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov. Avtalen innebar en på mange måter en videreføring av plikter Telenor tidligere var pålagt i sin konsesjon.

Samferdselsdepartementet har ved et par anledninger presisert eller lettet på omfanget av de leveringspliktige tjenestene i tråd med utviklingen i markedet og samfunnet for øvrig. De siste endringene inntrådte ved nyttår 2015/2016 og innebærer at leveringsplikten ikke lenger vil omfatte offentlige betalingstelefoner, nummeropplysningstjeneste eller telefonkatalog (verken skriftlig eller elektronisk utgave).

Til høyre finner du avtalen mellom Staten og Telenor og en del korrespondanse som endrer eller har betydning for Telenors praktisering av forpliktelsene i avtalen.