Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Leveringspliktige tjenester
Sist oppdatert

Leveringspliktige tjenester

Staten har avtale med Telenor om å tilby leveringspliktige tjenester.

Staten har siden 2004 hatt en avtale med Telenor ASA om å tilby leveringspliktige tjenester. Avtalen innebar opprinnelig at Telenor fikk plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett over hele landet, offentlige betalingstelefoner, nummeropplysningstjeneste, telefonkatalog og særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov. Avtalen innebar på mange måter en videreføring av plikter Telenor tidligere var pålagt i sin konsesjon.

Myndighetene har ved et par anledninger presisert eller lettet på omfanget av de leveringspliktige tjenestene, i tråd med utviklingen i markedet og samfunnet for øvrig. Fra nyttår 2016 omfattet ikke leveringsplikten lenger offentlig betalingstelefoner, nummeropplysningstjeneste eller telefonkatalog (verken skriftlig eller elektronisk utgave).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Telenor Norge AS har forlenget avtale om leveringspliktige. Avtalen gjelder fra 3. august 2020 til 1. juni 2021, og viderefører plikten til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Avtalen erstatter tidligere avtale mellom Samferdselsdepartementet og Telenor Norge AS, som ble inngått i februar 2018 og senere fornyet med seks måneder fra februar 2019 og ytterligere seks måneder fra 3. august 2019. Det vises særlig til avtalens punkt 4 som beskriver det konkrete omfanget av denne forpliktelsen. Plikten til å levere særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov er videreført gjennom vedtak fattet av Samferdselsdepartementet 9. august 2018.

Til høyre finner du tidligere avtaler samt departementets vedtak om leveringspliktige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med spesielle behov.