Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Prissammenlikning Veiledning og krav Prissammenlikning
Sist oppdatert

Prissammenlikning

Det er mange mobil- og bredbåndsabonnement å velge mellom. For å vurdere hvilke som passer best for deg, anbefaler Nkom en av de godkjente prissammenlikningstjenestene.

Nkom lanserte godkjenningsordningen for sammenlikning av abonnementspriser 10. mai 2016. Ordningen innebærer at private aktører som har utviklet slike tjenester, kan søke Nkom om godkjenning. For å bli godkjent krever Nkom at tjenesten skal være tilgjengelig, pålitelig, transparent, fullstendig og objektiv. På denne måten kan brukere av tjenestene ha tillit til resultatet og anbefalingen som prissammenlikningstjenesten gir deg. Nkom følger opp tjenestene og gjennomfører stikkprøver for å påse at grunnlagsinformasjonen om abonnementene er riktige og at beregningene er riktige. Nkoms godkjentmerking omfatter ikke annen type informasjon på tilbyders nettside, som for eksempel prisinformasjon om telefoner eller annen redaksjonell informasjon. Nkom understreker også at tilbyderne av de godkjente tjenestene har det endelige ansvaret for all informasjon som fremkommer der. 

Nkoms godkjentmerke for 2020 ser slik ut:

Nkom_godkjentmerke_2020_outline_liggende

Nkom_godkjentmerke_2020_liggende

For aktører som ønsker å søke om godkjenning av en prissammenlikningstjeneste finnes veiledning og krav til godkjenning her.