Innspillmøte 3. desember kl. 9-12

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer ulike aktører i bransjen og andre interessenter til et innspillmøte om planen Telenor skal utarbeide for migrering fra kobbernettet. Møtet blir gjennomført som et videomøte fra Nkom i Lillesand 3. desember fra kl. 09:00 til 12:00.

Møtet vil være av interesse både for tilbydere som blir berørt av nedleggelsen av kobberaksessnettet, og andre aktører som for eksempel representerer sluttbrukere.

Her er invitasjonsbrevet Nkom har sendt til bransjen og andre interessenter. Møtet er åpent for alle som ønsker å delta. Fristen for påmelding er 25. november.

Bakgrunnen for møtet

Nkom påla Telenor i vedtak 2. september 2020 å opprettholde tilgangen til det kobberbaserte aksessnettet i en periode på inntil 5 år fra vedtaket trådte i kraft. Telenor vil før dette tidspunktet kunne legge ned kobberbaserte aksesser dersom selskapet tilbyr relevante erstatningsprodukter. Telenor ble også pålagt å utarbeide en helhetlig plan for migrasjon fra kobberbasert infrastruktur i tråd med vedtaket.

Temaer på møtet

I invitasjonsbrevet til bransjen har Nkom nevnt hvilke problemstillinger som kan være aktuelle å drøfte på innspillmøtet.

  • Nkom ser blant annet behov for å drøfte hvordan prosessen med å utarbeide en migrasjonsplan kan gjennomføres raskt og effektivt.
  • Vi ønsker også å få innspill til prinsipper for prissetting av erstatningsprodukter.
  • Nkom har også bedt om synspunkter på om det kan være andre forhold som er viktige å sikre i en migrasjonsplan, utover de Nkom allerede har identifisert.
  • Nkom har bedt Telenor utarbeide et forslag til problemstillinger som selskapet mener det vil være formålstjenlig og nødvendig å drøfte med ulike interessenter.
    Forslaget fra Telenor ser du her.

Skriftlig innspill før møtet

Nkom har i invitasjonsbrevet oppfordret bransjen og andre interessenter til å sende svar og synpunkter på fire konkrete spørsmål før møtet.

Fristen for å sende skriftlige innspill er 25. november.

Agenda

kommer

Påmelding

Meld deg på møtet her. 
Husk også å oppgi om du ønsker taletid for å presentere innspill.

Påmeldingsfrist: 25. november 

Link til nettmøtet blir tilsendt på e-post fra 25. november til påmeldte deltakere.